Het fort blijft behouden en open voor Vreeswijk

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTERAAD NIEUWEGEIN BESLUIT POSITIEF OVER BEWONERSINITIATIEF FORT VREESWIJK

Fort Vreeswijk blijft behouden voor de wijk Vreeswijk

Op 26 maart is de gemeenteraad van Nieuwegein akkoord gegaan met de plannen om Fort Vreeswijk in zelfbeheer van bewoners te behouden als wijkaccommodatie. Voor de noodzakelijke renovatie van de gebouwen G en D is het gevraagde krediet van € 733.000,- (incl. BTW) gehonoreerd.

Deze investering wordt via de huur terugverdiend.

Vrijwel unaniem (Stadspartij Núwegein heeft tegengestemd) is het voorstel aangenomen. 
Hiermee is sluiting van Fort Vreeswijk voorkomen.

« wijkberichten overzicht