Heeft u plannen voor het Wijkbudget 2013?

Deze plannen moeten voldoen aan de criteria:

 • De aanvraag levert een bijdrage aan de uitstraling van Vreeswijk;
 • De aanvraag is duurzaam;
 • De aanvraag bevordert de leefbaarheid in Vreeswijk (geen straatfeesten);
 • De aanvraag bevordert de natuurwaarde in Vreeswijk;
 • De aanvraag heeft een cultureel of toeristisch karakter.

Dit jaar wordt een gedeelte van het wijkbudget besteed aan het onderzoek naar het openhouden van het buurthuis in eigen beheer. Daarnaast is er vorig jaar al geld gereserveerd voor het opknappen van het uitkijkpunt bij de kazemat aan de Voorhavendijk (bankjes, picknicktafel en informatiebord) en voor de inrichting van de Museumpassantenhaven aan de Dorpsstraat.

Er is echter in 2013 nog € 2.500 te besteden en u kunt dus als bewoner of bewonersgroep een aanvraag indienen voor een bijdrage uit ons wijkbudget. De spelregels voor een aanvraag zijn als volgt:

 • De aanvraag moet passen binnen de bovengenoemde criteria en niet strijdig zijn met bestaand gemeentelijk beleid.
 • Initiatieven die eigenlijk vallen onder reguliere gemeentelijke budgetten worden niet gehonoreerd.
 • De bijdrage voor aanvragen van kerstbomen in een buurtje/straat is maximaal € 100.
 • De aanvraag dient schriftelijk gemotiveerd en uitgewerkt inclusief begroting bij de secretaris van het WPV te worden ingediend (met prijsopgaven en evt. bijlagen).
 • De indiener moet aantonen dat de aanvraag zelf uitgevoerd kan worden dan wel dat uitvoering van de aanvraag begeleid kan worden.
 • De themagroep Cultuur van het Wijkplatform Vreeswijk toetst de aanvraag en legt deze tijdens de eerstvolgende vergadering met een advies voor aan de leden van het WPV.

Heeft u een goed plan? Lever dit dan voor 1 augustus 2013 in bij de secretaris van het Wijkplatform Vreeswijk Mw. M. Mannak, Rijnlaan 2, 3433 ZL Nieuwegein, tel. 030 6062002, E-mail: wpvreeswijk@gmail.com

« wijkberichten overzicht