Bewonersschouw in de wijk Vreeswijk .

Op 12 juni wordt er weer de jaarlijkse wijkschouw in de wijk Vreeswijk gehouden .

Sinds 2008 wordt het onderhoud in beheer van de buitenruimte (maaien, snoeien, zwerfvuil, onkruid op verharding) gedaan op basis van een vooraf bepaalde beeldkwalliteit. Met behulp van foto's geeft de gemeente aan welke kwaliteit ze verwacht van het groen. Er zijn vier niveaus A t/m D.

A is uitstekend en D is laag .De gemeente Nieuwegein streeft naar een kwaliteit B niveau. Door deze werkwijze levert het een meer gelijkmatig beeld op .Wat betreft het maaien streeft men (i.v.m. de bezuinigen in 2012) niet meer naar niveau B. Er wordt per seizoen 10 keer gemaaid (om de 3 weken). En het bij maaien rondom obstakels (o.a. bomen) 5 keer met een bosmaaier .

Bij speelplaatsen blijft op B-niveau. Met de jaarlijkse bewonersschouw wordt besproken of de kwaliteit voor de openbare ruimte voldoet en welke mogelijkheden voor verbeteringen .

Het W.P.V. en dan met name de themagroep groen en grijs, hoopt dan ook op reactie van bewoners wat niet in orde is en wat niet door een bewoner zelf kan worden opgelost .

Dit wordt dan meegenomen in de wijkschouw .Reacties graag bij het WPV-secretariaat tel 030 - 6062002 of E mail: wpvreeswijk@gmail.com. Het zou fijn zijn als de reacties ruim vóór 12 juni worden aangemeld.

Klachten over losliggende tegels, boomwortels die stenen opdrukken en andere ontstane mankemeneten moeten aan de servicelijn gemeld worden. Dit werkt het meest efficiënt. Het nummer van de servicelijn is nr.14030 van de gemeente. 

« wijkberichten overzicht