Bewoners steunen plannen om fort open te houden

 

Verslag Bewonersavond 26 november 2013

Het Wijkplatform Vreeswijk  (WPV)  is in gesprek  gegaan met bewoners over de plannen die ontwikkeld zijn om Fort Vreeswijk, in zelfbeheer van bewoners, open te houden. 

Na de presentatie van de plannen is aan bewoners hun reactie gevraagd. Zij konden mondeling reageren en op een reactieformulier hun commentaar en aanbevelingen aangeven. De reacties zijn uiterst positief. Op een paar onderdelen zijn er kritische kanttekeningen gemaakt door aanwezigen. Ook is er unaniem waardering uitgesproken voor de inspanningen die zijn gedaan, om het Fort open te houden. Met deze reacties van bewoners op de plannen , kan de werkgroep verder met de uitwerking van het concept. Daarnaast werden  de bewoners  deze avond geïnformeerd over hoe ver het Wijkplatform is met het ontwikkelen van een plan voor de toekomst en wat er de komende maanden nog moet gebeuren voordat er, in het voorjaar van 2014, een definitief besluit genomen kan worden.

Het gepresenteerde plan

 

Zorg,  Welzijn en de Waterlinie
In de plannen voor het Fort kunnen wijkbewoners altijd terecht voor een bezoek aan hun huisarts, een fysiotherapie, een prikpunt en de meeste van de huidige buurtactiviteiten. In de opzet is  ook ruimte voor de invulling van activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten op het Fort worden uitgebreid. Dit is wenselijk om nog meer buurtbewoners gebruik te kunnen laten maken van het Fort én om voldoende inkomsten te krijgen. De uitbreiding van de activiteiten vallen onder 2 thema’s

1. Zorg en Welzijn in de buurt        en

2. Waterlinie: toeristische activiteiten

 

Zorg en Welzijn in de buurt

Iedere weekdag is van 9.00 tot 12.00 uur de huiskamer van het Fort open voor een kopje koffie, de leestafel, voor het vragen van hulp of het maken van een praatje. Als extra  wordt het activiteitenaanbod  op dinsdag, woensdag en donderdag uitgebreid met activiteiten en een service-aanbod. De activiteiten zijn bedoeld voor alle volwassen buurtbewoners , ook de buurtbewoners met een lichte beperking kunnen hieraan deelnemen. Voor de mensen die wat assistentie nodig hebben, is er op dinsdag, woensdag en donderdag een zorgassistent aanwezig. Ook wordt er een nieuw minder-validetoilet geplaatst. De activiteiten die aangeboden worden zijn zó verschillend, dat er voor iedereen wel wat wils is. Sommige activiteiten worden begeleid door een docent en/of activiteitenbegeleider, andere activiteiten vinden plaats in zelfbeheer van de deelnemers.

Op de dinsdag, woensdag en donderdag  is er ook een service-aanbod. Dit service-aanbod is gericht op verzorging en bestaat uit: de mogelijkheid om warm te eten tussen de middag, bezoek aan (diabetes-) pedicure, schoonheidsspecialiste, diëtiste, kapper.  Het bezoek aan de fysiotherapeut, thuiszorg, Algemene Hulpdienst of huisarts kan ingepland worden op de dagen dat iemand het  buurtactiviteiten-programma bezoekt.
Het is mogelijk om het hele dag-programma te volgen , maar de activiteiten kunnen ook los van het dagprogramma bezocht worden.

Waterlinie
Het idee is om Fort Vreeswijk als cultureel erfgoed, in een samenhangend geheel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een goede plek te geven. Daarmee wordt er  weer meer levendigheid op het Fort  realiseren.
Het aanbod richt zich op een breed, algemeen publiek en sluit zoveel mogelijk aan bij initiatieven die er al op het Fort en in de regio zijn of in de planning zitten. De meest activiteiten zullen plaatsvinden tussen de maanden mei en oktober.
Activiteiten die hier goed in passen zijn:

 • Museum Fort Vreeswijk (nieuwe stijl;  verbreding naar Hollandse Waterlinie)
 • Fiets-ontdekkingstocht  met Fort Vreeswijk als start-en eindpunt naar Fort Jutphaas, Werk a/d Overeindseweg en Plofsluis.
 • Aanlegsteiger in de Lek
 • Buitendijks voetpad vanaf Veerpunt tot monding Lekkanaal
 • B&B Fortwachtershuisje
 • Theeschenkerij Fort Vreeswijk
 • Minicamping voor trekkerstentjes
 • Jeugdherberg
 • Oplaadpunt elektrische fietsen
 • Uitkijktoren Fort Vreeswijk
 • Seizoensactiviteiten; streekmarkt, biologische markt, wintertuin, oogstfeest enz.
 • Extra kinderactiviteiten in teken van historie

Wijkplatform ijvert voor behoud voorziening

Het WPV wil het Fort Vreeswijk behouden voor gebruik door bewoners, verenigingen en ondernemers.  Zorg-en welzijnsactiviteiten moeten ook in Vreeswijk aangeboden blijven worden. Het WPV vindt dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk moet kunnen blijven wonen.  Dat kan alleen als de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk zijn en goed bereikbaar aangeboden worden. Daarnaast wil het WPV in samenwerking met de gemeente het Fort Vreeswijk actief in gebruik houden om  verloedering van het Fort tegen te gaan.
 

Zelfbeheer

De gemeente geeft aan dat het mogelijk is in een wijk een buurtcentrum open te houden. Dat betekent dat Fort Vreeswijk een wijkvoorziening in zelfbeheer kan worden en er participanten gezocht worden.
Samen met de gemeente gaat het WPV kijken of we het Fort kunnen open houden voor de Vreeswijkse gemeenschap.

Per 1 januari 2014 neemt een beheergroep, bestaande uit wijkbewoners, het dagelijkse beheer over van de welzijnsorganisatie MOvactor. De gemeente ondersteunt in deze periode de beheergroep.
op een ludieke wijze heeft de nieuwe beheergroep zich voorgesteld. Zie facebook.com/fortvreeswijk

Planning
In het voorjaar  van 2014 wordt er meer duidelijk over de toekomst van Fort Vreeswijk. Als er een solide concept wordt ontwikkeld met een slutende begroting, dan is de nieuwe start van het Fort begin september 2014 een feit.

Haalbaarheid
Het hele plan staat of valt met 2 belangrijke zaken: voldoende inkomsten en voldoende menskracht.
Dat betekent dat het voortbestaan van het Fort als buurtaccommodatie  voor een belangrijk deel ook afhangt van de  inzet van wijkbewoners.

Kern met Pit
De projectgroep ‘Behoud Fort Vreeswijk’ doet mee aan de wedstrijd Kern met Pit.
In januari 2014 kan er gestemd worden op deze inzending. Voor Fort Vreeswijk is de installatie van een mindervalidetoilet aangevraagd.  Zie de website

Meer informatie
Op deze website het Wijkplatform, Via de wijkkrant de Beugelaer, facebook
Vragen of opmerkingen naar de projectleider

« wijkberichten overzicht