Bewoners gaan Fort Vreeswijk beheren

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een bewonersavond op 26 november presenteert de projectgroep ‘behoud Fort Vreeswijk’ twee concepten voor de toekomst. Maart 2014 moet duidelijk worden of de plannen voor volledig zelfbeheer haalbaar zijn. In de tussenfase neemt de gemeente het technische en formele beheer op zich.

 Het Wijkplatform Vreeswijk nam begin dit jaar het initiatief om Fort Vreeswijk in zelfbeheer te nemen.  Het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid hiervan is nog in gang. Per 1 januari neemt het Wijkplatform al wel het dagelijks beheer op zich. Het Wijkplatform is hiermee verantwoordelijk voor de activiteiten die er op het Fort zijn en voor de incidentele verhuur. Om de vaste huurders van het Fort duidelijkheid en continuïteit te geven, biedt de gemeente de vaste huurders van MOvactor een huurcontract aan. Dit voor de periode 1 januari tot 1 september 2014. Beide huisartsen, de peuterspeelzaal en de Oudheidskamer huren dan rechtstreeks bij de gemeente. De tussenfase zien zowel de gemeente als het Wijkplatform als een periode waar beiden nuttige informatie en ervaring uit kunnen halen voor de definitieve situatie.‘De gemeente is blij met het initiatief. Het laat de kracht van de Nieuwegeinse samenleving zien. Aan dit soort initiatieven die vanuit een behoefte in een wijk ontstaan en door bewoners vorm krijgen, geven we graag de ruimte’, aldus wethouder Hans Adriani van o.a. Welzijn.

Bewonersavond over plannen

Dinsdagavond 26 november gaat de projectgroep in gesprek met buurtbewoners over de plannen die zij uitgewerkt hebben. De ideeën zijn verwerkt in twee concepten. In de ene staan activiteiten op het gebied van zorg en welzijn centraal, de andere legt de nadruk op het benutten van het toeristische karakter van het Fort. De periode na de 

bewonersavond neemt het Wijkplatform een besluit over het concept en stellen zij een definitieve exploitatiebegroting op. Bij de eerdere bewonersavond in februari waren zo’n honderd geïnteresseerde buurtbewoners aanwezig.

Buurtpleinen en bewonersinitiatieven

MOvactor ontwikkelt vijf wijkcentra ofwel buurtpleinen in opdracht van de gemeente. Sommigen op hun huidige plaats, anderen op een nieuwe. In de brede buurtpleinen komen verschillende functies samen. Bewoners kunnen daar terecht voor zorg (huisartsen, apotheek, fysiotherapie), welzijn (activiteiten) en ontmoeting (FAIR’s, leeslounge). Initiatieven voor een andere bestemming voor buurthuis ’t Dok, buurthuis Feniks en Fort Vreeswijk zijn er in de stad. Bewoners en organisaties krijgen de ruimte om initiatieven op die plaatsen verder vorm te geven. Zo kunnen bewoners naar behoefte toch activiteiten op een bestaande accommodatie in de buurt blijven organiseren of meemaken. 

« wijkberichten overzicht