Betrokken Vreeswijkers gezocht

Wijkschouw Vreeswijk
Wijkschouw Vreeswijk

Wijkplatform Vreeswijk (WPV) zet zich actief in voor de leefbaarheid van Vreeswijk. Om dat goed te kunnen blijven doen zou het goed zijn als meer inwoners van de wijk zich willen inzetten om het nog beter te laten zijn. In 2009 zijn afspraken gemaakt over de werkwijze waar mee aan de slag wordt gegaan. Het  bestuur en de verschillende themagroepen willen in  het wijkplatform actief zijn voor het dorp. Voor de verschillende themagroepen is het wijkplatform nog op zoek naar uitbreiding om de zaken nog beter te kunnen verdelen.

De verschillende themagroepen zijn:

Groenbeheer en de woonomgeving

Dit omvat alles betreffende bomenplan, onderhoud, wijkschouw. In de komende periode zullen de volgende zaken aan de orde komen:

-          Deelnemen in de werkgroep opstellen lijst met monumentale bomen

-          De jaarlijkse wijkschouw en het vervolg daarop

-          Beeldbestekken Nieuwegein doornemen en afspraken maken

-          Omgeving van de Kazemat

-          Afhandeling van het afmeerbeleid visbootjes in het dorp

Verkeer en parkeren.

De belangrijkste taak van deze themagroep is zorgen voor een veilige woonomgeving met minimaal snelverkeer en geen overlast van foutgeparkeerde auto’s. In de komende periode zullen de volgende zaken aan de orde komen

-          Verkeerssnelheid op de doorgaande route

-          Onderzoek naar sluipverkeer over de Voorhavendijk.

-          Verkeersituatie op de Nijverheidsweg en Wierselaan

-          Handhaven van foutparkeren

Renovatie, bouwen, verbouwen  en vergunningen

Het doel van deze themagroep is zorgen dat het dorp mooi en leefbaar blijft. De themagroep komt in actie als er plannen gepubliceerd worden en geeft commentaar daarop als dat nodig is. Ook is  er overleg  met Mitros over de toekomst van de woningen in Vreeswijk

Bestemmingsplannen en structuurvisie

De themagroep houdt zich bezig met de plannen die de gemeente maakt voor de toekomst en dan vooral gezien wat dit voor kansen en problemen kan geven voor Vreeswijk.

-          De ontwikkeling van de structuurvisie wordt gevolgd

-          Er is een verzoek gedaan om de verschillende bestemmingsplannen in Vreeswijk samen te voegen.

-          Reageren op aanvragen van vergunningen waar het WPV bezwaar tegen heeft

Cultuur, wijkbudget/ informatie

Deze themagroep wil het bijzondere van Vreeswijk benadrukken en waar nodig promoten, al of niet samen met andere organisaties. Jaarlijks heeft het WPV een wijkbudget beschikbaar om iets te doen voor de wijk. Bewoners kunnen hier voorstellen voor doen. De themagroep doet voorstellen naar het WPV voor de besteding van het budget. Het WPV stelt jaarlijks een prijs beschikbaar voor iemand of een groep mensen die een leuk (nieuw) initiatief hebben ondernomen voor Vreeswijk. Deze themagroep zal hiervoor ook voorstellen doen.

Mocht u belangstelling hebben om actief te worden in een van deze themagroepen of er meer over willen weten, neem dan contact op met het secretariaat van het wijkplatform. Tel. 6062002 of E mail: margriet@mannak.com

« wijkberichten overzicht