41 bomen aan de koninginnensluis worden niet gekapt!

Bomen langs de Koniginnensluis

Er is door het WPV een Bomencomité ingesteld met Jeanet Schaapveld en Saskia Boeker. Zij hebben de omwonende van de Koninginnensluis een vragenlijst voorgelegd met verschillende opties. Precies 30 huishoudens hebben de enquête ingevuld en geretourneerd, met als resultaat:

  • 10% is voor kap van de bomen;
  • 10% is tegen kap en elke vorm van snoeien;
  • 80% is voor snoeien c.q. selectieve kap en een gemêleerd bomenbestand.

 Met deze uitkomst in de hand, is er op 22 november een bijeenkomst geweest met ambtenaren van de gemeente Nieuwegein en RWS. Daarbij waren ook het Bomencomité, het Wijkplatform Vreeswijk en het Wijkplatform HZL aanwezig. Na aanleiding van dit overleg kunnen er 41 bomen blijven staan, 8 bomen worden er gekapt en 11 bomen moeten drastisch worden gesnoeid. De bedoeling is dat dit allemaal in maart 2013 wordt uitgevoerd. Deze situatie geldt tot de start van de renovatie van de Koninginnensluis die is gepland in 2015.

Tevens heeft het Wijkplatform Vreeswijk voorgesteld om een deel van de bomen ook tijdens de renovatie van de Koninginnensluis te laten staan. Door RWS gaat nu onderzocht worden of de 21 witte abelen langs de Handelskade tijdens de renovatie van de Koninginnensluis kunnen blijven staan en of na de renovatie een tweede rij nieuwe bomen van verschillende soorten kunnen worden aangeplant.

Het Wijkplatform is zeer tevreden met het bereikte resultaat en dankt hiervoor het Bomencomité, de welwillende medewerking van RWS en de gemeente Nieuwegein.

Hiermee wordt opnieuw duidelijk dat u als burger wel degelijk invloed kunt uitoefenen op voorgenomen besluiten. Indien u hierdoor enthousiast bent geworden en ook actief wilt worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Wijkplatform Vreeswijk (wpvreeswijk@gmail.com of tel 6062002).

« wijkberichten overzicht