Jaarplan 2013

Creatief parkeren

Creatief parkeren

Verkeer

Deze themagroep houdt zich bezig met een verkeersveilige woonomgeving met minimaal snelverkeer en minimaal overlast van geparkeerde auto’s. Betreft uitvoeren en eventueel bijstellen verkeersplan Vreeswijk (beleid WPV), parkeren, verkeersveiligheid etc.

Doel:                  Veilige woonomgeving, met minimaal snelverkeer.

Aktie 2013:        Geen sluipverkeer in Vreeswijk.

Leden:                Hennie Monrooij (portefeuillehouder), Kees Rodenburg, David van de Waal, Dick Schrijvers

Parkeren

Doel:                   Voldoende Parkeerplekken en minimaal rondrijverkeer in Kom Vreeswijk.

Resultaat 2012: Handhaving parkeren samen met gemeente, Ondernemingsvereniging Vreeswijk en stichting Promotie Vreeswijk.

Aktie 2013:         Handhaving parkeren Kom Vreeswijk, parkeerplaatsen bij de Wiers/Waterhof.