Crowdfunding voor ons Dorpshuis

Ideeën voor Crowdfunding Dorpshuis Fort Vreeswijk

Vrijdag 26 februari om 14.00 uur gaan we ideeën verzamelen om nog wat geld te verdienen voor de 
verbouwing van het Dorpshuis Fort Vreeswijk.

De verbouwing komt eraan en we missen nog een bedrag om alles uit te kunnen voeren dat 
noodzakelijk is om in de toekomst goed gebruik te maken van het Dorpshuis. 

In april gaan we van start met de campagne  en hopen op allerlei manieren nog bijdragen op te halen 
van particulieren, bedrijven en organisaties.
Denk je met ons mee ? Alle ideeën zijn welkom! 
We verzamelen de ideeën en kijken wat er op korte termijn uitvoerbaar is.
Er zijn al een aantal goede ideeën voorbij gekomen. Bijvoorbeeld: er worden Nijntjes gebreid op 
bestelling, er wordt overtollige inventaris verkocht op de vrijmarkt, er worden lunches aangeboden 
en het is mogelijk om als tegenprestatie gebruik te maken van het Dorpshuis. 
Kun je niet komen maar heb je wel een goed idee? Laat het weten.
Vrijdag 26 februari om 14.00 uur zal Rolf van der Mark helpen bij het zoveel mogelijk bedenken van 
leuke acties. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.
Meer informatie bij Carin van Meegen: c.v.meegen@hotmail.com  tel: 06- 29456967

« nieuws overzicht