Jaarplan 2013

Elzenbos Vreeswijk

Elzenbos Vreeswijk Foto Lodewijk Borsboom

Deze themagroep houdt zich bezig met behoud en onderhoud van alle groenvoorzieningen en is aandachtshouder van de jaarlijkse wijkschouw. Betreft ook alles wat daar omheen zit, bij voorbeeld natuurbehoud, bomen, water etc.

 

 

Doel:                 Behoud cq uitbreiding van zoveel mogelijk groenvoorzieningen (‘groen’ is kwaliteitsfactor Vreeswijk).

Resultaat 2012: Uitvoering wijkschouw 2012, overeenstemming afmeerbeleid visbootjes.

Aktie 2013:        Wijkschouw 2013, inrichting omgeving Kazemat, onderhoud Elzenbos bij volkstuinen, onderhoud bosje bij Klaverkamp, beplanting bij populieren bos Weg van de Binnenvaart, afhandeling van het afmeerbeleid visbootjes in het dorp, handhaven aantal bomen in Vreeswijk.

Leden:  Gert Honing (portefeuillehouder), Theo Vernooy en Rob Veerman