Jaarplan 2013 Cultuur

passantenhaven in nieuw Vreeswijk

____________________Passantenhaven in nieuw Vreeswijk Foto Nationale Beeldbank

Deze themagroep wil het bijzondere van Vreeswijk benadrukken en waar nodig promoten, al of niet samen met andere organisaties. Betreft eveneens alle informatievoorziening met betrekking tot historie en cultuur, en besteding wijkbudget.

Doel: Bijzonder Vreeswijk (extern /intern)

Resultaat 2012:Beleid Wijkbudget en besteding wijkbudget. Toegangsborden Vreeswijk, startnotitie Museumpassantenhaven Dorpsstraat.

Aktie 2013: Besteding wijkbudget, behoud Dorpshuis (buurthuis), behoud Fort Vreeswijk, Dorpsavond (veiligheid, evenementen, politiek?), historische passantenhaven aan Dorpsstraat.

Leden: Rene Kwant (portefeuillehouder), Margriet Mannak, Wim Hensbergen