Wijkschouw 2014

Dit wil niet zeggen dat al deze geïnventariseerde punten kunnen worden opgelost. Soms zijn er verkeersverordeningen, wettelijke regels, beleid etc. waardoor een door ons ingebracht punt niet realistisch blijkt te zijn. Soms hebben we ook te maken met andere overheden zoals Rijkswaterstaat of Hoogheemraadschap.

De wijkschouwen van de afgelopen jaren hebben tot gevolg gehad dat er veel achterstallig onderhoud is weggewerkt. Met medewerking van diverse afdelingen van de gemeente zijn de ingebrachte punten opgelost. Dit betekent ook dat wij dit jaar niet meer gaan rondlopen omdat de deze punten bij iedereen bekend zijn. In het najaar gaan we de punten bespreken in de Wijkplatformvergadering. Gert Honing van de themagroep Grijs en Groen, is voor dit onderwerp portefeuillehouder.

Lokatie

Opmerkingen

Helling

Banken schilderen

Dorpsstraat

Juliana bank schoonmaken, planken lakken, kapotte tegel vervangen met opschrift

Klaverkamp, Gildeborchstraat, het Laantje

Alle voetpaden van Duomix herstellen

Fort Vreeswijk

Vernieuwen van een fietsrek, bijwerken van de trap tussen gebouw G en scouting gebouw(struikel gevaar over de opstaande randen), Paaltje terug plaatsen bij fietsenrek zodat auto’s hier niet meer kunnen parkeren

Prins Hendriklaan

Basaltkeien vervangen door beloopbare bestrating (Museumhaven)

Oranjebrug

Plaatsen Vlaggenmasten voor Museumpassantenhaven

Dorpsstraat

Kademuur loswal, dekstenen laten los

Koninginnelaan

Bij de brug staan veel verkeersborden (Wilhelminabrug)

Fort Vreeswijk, Klaverkamp, Dorpsstraat, Raadhuisplein

Omvormen van ruwgras naar gazon

Wierselaan/Klaverkamp

Dijkje maaien een machine breed

Oudesluis en Rijkshulpschutsluis

Uit de kade muren onkruid verwijderen

Voorhavendijk

Herstellen sluishoofd buitendijks metselwerk

Oranjebrug

Remmingswerk vervangen palen.

Oranjestraat

Versmalling vervangen voor een drempel

Rijkshulpschutsluis

Sluisdeuren vervangen

Voor alle klachten met betrekking tot de openbare ruimte kunt u overigens zelf terecht bij de gemeente. U kunt daarbij denken aan meldingen of klachten over het beheer van de openbare ruimte, het onderhoud van wegen en bestratingen, groenvoorzieningen, kapvergunningen, speelplaatsen, stadsreiniging, openbare verlichting, vernielingen gemeentelijke voorzieningen etc.

Kijk voor de servicelijn op de gemeentelijke website http://www.nieuwegein.nl  of bel het telefoonnummer 14 030 van de servicelijn.

De Wijkschouw is meer bedoeld voor structurele veranderingen, nieuwe punten of kostbare aanpassingen.

Met vriendelijke groet,

Monique de Beer

Themagroep groen en grijs van het wijkplatforn Vreeswijk.

Groet,

tel. 06-16007746

http://moniquedebeer.nu/