Jongeren & duurzaamheid

 

 

 

Avond over jongeren & duurzaamheid op Fort Vreeswijk

 

 

Jongeren uit Nieuwegein lieten op dinsdagavond 18 november zien hoe zij in actie komen voor duurzaamheid. Deze avond maakte deel uit van een programma van 17 tot en met 19 november dat Nieuwegein gaststad is voor verschillende organisaties uit Newcastle, Malmö en Utrecht. Hun verblijf stond in het teken van het delen van kennis en ervaring in het stimuleren van duurzamer gedrag. Nieuwegeinse organisaties inspireren de bezoekers deze dagen met hun initiatieven. 
De werkgroep Behoud Fort Vreeswijk ging in hun presentatie in op het verduurzamen van FV in technisch opzicht (isoleren, zonnepanelen) en in sociaal opzicht; zoals het verduurzamen van 'sociaal kapitaal', versterken van de sociale cohesie en bijdragen aan een levensloopbestendige wijk .

Monique de Beer

projectleider behoud Fort Vreeswijk 

tel. 06-16007746

http://moniquedebeer.nu/

« archief overzicht