Gemeenteraadsleden op het Fort

Gemeenteraadsleden laten zich informeren over toekomstplannen Fort Vreeswijk.
Gemeenteraadsleden toonden 20 november veel interesse in de plannen voor de toekomst van Fort 
Vreeswijk. Eind februari 2015 gaan zij een besluit hierover nemen.
Zij werden geïnformeerd door de gemeente en het Wijkplatform Vreeswijk over de achtergrond van 
het initiatief, de verschillende opties voor de toekomst en het ontwikkelde businessplan voor een 
kostendekkende exploitatie. Ook kwamen de in zelfbeheer bereikte resultaten in beeld. Op alle fronten 
geeft dit een positief beeld: meer bezoekers, meer inkomsten en beter onderhoud van het pand.
Vervolgens kwamen de verschillende huidige gebruikers aan het woord. De meeste huidige gebruikers 
zoals de huisarts, Vitras, Kind&Co, AHN zijn enthousiast over de plannen, zien de meerwaarde van de 
onderlinge verbinding en samenwerking, prijzen de inzet van de vrijwilligers en willen graag een bijdrage 
leveren aan het Behoud van Fort Vreeswijk voor de wijk. 
De Scouting Vreeswijk wil het Kruithuis gratis blijven gebruiken zoals dit de afgelopen jaren het geval is 
geweest of wil compensatie. De Hengelsportvereniging ijvert al jaren voor een eigen verenigingsruimte 
met eigen bar in of bij het Fort en het Vreeswijks Museum wil dezelfde huur blijven betalen op Fort 
Vreeswijk.
Het was een hele succesvolle en positieve bijeenkomst en het is nu aan de gemeenteraad om in februari 
een weloverwogen besluit te nemen.