Fort nu beheerd door bewoners

De knal

In zijn toespraak refereerde hij aan het vertrouwen dat de gemeente heeft in het welslagen van een Fort Vreeswijk in zelfbeheer van bewoners.  De wens van bewoners om het Fort als zorg-en welzijnsaccommodatie voor Vreeswijk en als cultureel erfgoed voor Nieuwegein e.o. open te houden sluit goed aan bij de gemeentelijke visie voor de toekomst. Hans Adriani: “Leukste nieuwjaarsreceptie dit jaar: overdracht fort Vreeswijk aan zelfbeheer van bewoners.”

Met een oorverdovende knal en onder luid applaus heeft de beheergroep de verantwoordelijkheid voor het draaiend houden van de activiteiten op Fort Vreeswijk aanvaard. Leni Mook sprak namens de beheergroep uit dat het weliswaar een spannende en tijdrovende opgave is, maar ook dat het veel plezier  en voldoening oplevert.
De feestelijke sleuteloverhandiging vond plaats tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor
vrijwilligers afgelopen zondag.

Nieuwe Huisarts voor Vreeswijk
Sinds 1 januari j.l. heeft  Vreeswijk een nieuwe huisarts: Mevrouw  Dr. Grol.  
Tijdens de bijeenkomst is zij voorgesteld en van harte welkom geheten.

Toekomst Fort Vreeswijk
Het Wijkplatform Vreeswijk nam begin 2013 het initiatief om Fort Vreeswijk in zelfbeheer te nemen.  Het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid hiervan is nog in gang. Per 1 januari 2014 neemt een groep bewoners al wel het dagelijks beheer op zich, de gemeente verzorgt het contractbeheer en het technische beheer. Maart 2014 moet duidelijk worden of de plannen voor volledig zelfbeheer door bewoners haalbaar zijn.

Klussendag 29 januari
Woensdag 29 januari is er een eerste grote klussen-en opruimdag. Nieuwe vrijwilligers die een paar uur willen helpen zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij: Bert Vollebergh.
email: volle266@planet.nl   of telefoon: 06-22464155