Dijkbewaking

Op woensdag werden schotten geplaatst in de Oude Sluis en in de Rijkshulpsluis. Niet met de vroeger gebruikelijke balken uit de balkenloods maar twee moderne aluminium schotten waren voldoende om de doorgang af te sluiten. Het idee van de oefening was om het peil in de twee sluizen te verhogen en zodoende voldoende tegendruk te bieden in het geval de rivierstand in de Lek hoog bleef staan.

Vanaf donderdag was bij de Emmabrug een kleine kampje opgeslagen. Militairen oefenden hier een dijkbewaking met en zonder de leden van het hoogheemraadschap. De oefening ging dag en nacht door. Wandelaars op de dijk werden tegen gehouden of moesten omlopen tijdens de inspectie.

Al deze oefeningen hier in Vreeswijk maar ook elders in het land oefent defensie in samenwerking met de burgerlijke autoriteiten onder de naam: Oefening AlertTijdens deze oefeningen wordt samengewerkt aan de bestrijding van rampen en crises.