10-puntenplan Vreeswijk

 

 

 

 

 

Nieuw 10-puntenplan Wijkplatform Vreeswijk voor de komende periode tot 2025 

Visie WPV
Het WPV beweegt zich voornamelijk op het vlak van de zogenaamde ‘politieke burgerparticipatie’. Het WPV streeft ernaar om samen met de gemeente vorm en inhoud te geven aan plannen en beleid. Het WPV heeft hiervoor een 10 puntenplan gepresenteerd als leidraad voor gesprekken en beleid.`

Het WPV heeft tijdens de jubileumavond op 22 september 2011 bij het 25-jarig bestaan een 10 puntenplan gepresenteerd. Deze punten zijn grotendeels gerealiseerd en inmiddels is het tijd voor een nieuw plan.

10-Puntenplan Vreeswijk 2025 “Wat goed is voor Vreeswijk is goed voor Nieuwegein!”

1. Ontwikkeling de Wiers met woningen (Vreeswijk XL).

2. Ontwikkeling de Pinguïn en Julianaweg met woningen.

3. Nieuwe woningen moeten passen bij historisch karakter van Vreeswijk.

4. Behoud en verbetering van kwaliteit natuurwaarden, groen en bomen.

5. Marketing Vreeswijk: Toerisme en een specifieke winkelstraat met horeca.

6. Vreeswijk een dorp met niet-commerciële evenementen.

7. Realisatie van een aanlegsteiger aan Lek(kanaal).

8. Behoud functies Fort, gezondheidscentrum, brede school, sportvoorziening.

9. Ontwikkeling duurzame energie (omringende windmolens, zonnepanelen)

10.Substantiële verhoging van wijkbudget Vreeswijk.

Oude 10-puntenplan

Voor de duidelijkheid volgt hierbij nog het oude 10 puntenplan.

Geen verdere hoogbouw in Vreeswijk
Ontwikkeling woningen in Nieuw Vreeswijk II
Ontwikkeling gebied de Pinguïn
Behoud natuurwaarden
Behoud bomen
Dorpsstraat: een winkelstraat met horeca
Ontwikkeling en Behoud Fort Vreeswijk
Behoud (brede)basisschool
Gezondheidscentrum (wijkservicecentrum) in Vreeswijk
Naambord Vreeswijk bij toegangswegen Vreeswijk (4x)

De periode is nu afgelopen en verschillende punten uit het 10-puntenplan zijn deels of volledig gerealiseerd (4, 5, 7, 9, 10). Daarnaast zijn er een aantal punten geïnitieerd (2, 8) en zijn er punten die een langdurige geldigheidstermijn hebben. Bij de viering van het 30-jarig bestaan, is geen nieuw 10-puntenplan opgesteld. Wel zijn er bij de politieke avond op 7 maart 2018 nieuwe onderwerpen geïdentificeerd en zijn deze bediscussieerd met publiek en politiek.