Historie van Jutphaas

Jutphaas-Wijkersloot

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Jutphaas-Wijkersloot
Wijk van Nieuwegein
Locatie van Jutphaas-Wijkersloot binnen Nieuwegein
Kerngegevens
GemeenteNieuwegein
 
Inwoners6028

Jutphaas-Wijkersloot is een wijk van Nieuwegein, in de Nederlandse provincie Utrecht. De wijk heeft 6028 inwoners (2008[1]).

De wijk grenst, met de klok mee aan de wijken Zuilenstein, Plettenburg, Merwestein, Stadscentrum en Batau-Zuid. Ten oosten van de wijk stroomt het Merwedekanaal.

[bewerken] Jutphaas

Jutphaas is één van de twee voormalige dorpen binnen Nieuwegein. Het oude dorp bevindt zich langs het Merwedekanaal. Een deel van het oude Jutphaas bevindt zich echter niet in deze wijk, maar in die van Zuilenstein.

[bewerken] Wijkersloot

Wijkersloot is ontstaan als uitbreiding van het voormalige dorp Jutphaas en het oudste deel stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

Sinds het ontstaan van Nieuwegein zijn hier de meeste en hoogste flats van Nieuwegein te vinden.

[bewerken] Diversen

Tegen de grens van de wijk Batau-Zuid, ten oosten van de A.C. Verhoefweg, ligt de sneltramhalte Wijkersloot.

Wijkkrant voorjaar 2011

Nieuwe Wijkkrant !
U heeft de nieuwe wijkkrant van voorjaar
2011 in handen. Veel informatie dit keer.
En een mooie poster in het "hart" van deze krant: een luchtfoto van Nieuwegein.
Voor de volledige tekst klik op "wijkkrant"

6e Nieuwsbericht Rijnhuizen Parkhout Zandveld

De laatste nieuwsbrief Rijnhuizen Parkhout Zandveld met daarin ook de aankondiging dat er op 10 december een Raadsinformatie avond is over dit onderwerp.
De Raadsinformatieavond vind plaats in het FOM instituut Differ aan de Edisonbaan 14.
Begint om 19.30u en eindigt ca. 22.00u.
Let op; het FOM is dan niet toegankelijk via het park, de ingang aan de oostkant (bedrijvenkant) is open.

Nieuwsbrief downloaden

 


Foto Judith de Vries

Goed wonen: Jutphaas-Wijkersloot

De wijk Jutphaas Wijkersloot is één van de oudste wijken in Nieuwegein
en is ontstaan uit het vroege dorp Jutphaas. In 1971 zijn de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd in het huidige Nieuwegein.
(Artikel De Molenkruier, 21 december 2011, klik hier en open PDF-Bestand))

Wethouder Hans Reusch

Wijkberichten Jutphaas Wijkersloot December 2011

Hoe gaat het in de wijk?
De wijk Jutphaas Wijkersloot is een wijk waar op dit moment heel veel gebeurt. Veel huurders maken dit van heel dichtbij mee, omdat er groot
onderhoud plaats vindt aan hun woning. Andere bewoners denken met ons mee over hun straat, speeltoestellen of een brede school. Ook het
wijknetwerk komt regelmatig bij elkaar om alles wat er speelt in de wijk te bespreken. Zo houden we elkaar scherp! Als gemeente doen we ons best om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat het voor u als buurtbewoner uiteindelijk het meeste oplevert. Met dit wijkbericht geven we u aan het einde van dit jaar een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in uw wijk. Ik wens u fijne feestdagen!

Wethouder Hans Reusch
(Lees verder en open PDF-Bestand)

Uitnodiging brainstorm Multifunctioneel Sportveld in Jutphaas Wijkersloot

Wij willen jou graag uitnodigen om met ons mee te denken!

Kom daarom op donderdag 23 augustus van 16.00-17.00 uur
naar het kunstgrasveld op het JUKO-terrein

(dat is het grote lege terrein aan de Professor Doctor Hesselaan)

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

art impressie

Nieuwbouw Richterslaan

Bouw nieuw complex start binnenkort - De sloop van het seniorencomplex ‘Ons Thuis’ aan de Richterslaan is voltooid. Op deze locatie bouwt Mitros de komende jaren een nieuw gebouw met 50 appartementen voor senioren en vier kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. De bouw start naar verwachting in het voorjaar 2012 en de oplevering is dan medio 2013. Mitros voorziet met de bouw van het complex in de groeiende behoefte aan dergelijke woningen. Stand van zaken nieuwbouw Richterslaan

Evaluatie Wijkgericht Werken

Evaluatie Wijkgericht Werken
Van wijkgericht naar opgavegericht

Rekenkamercommissie
Nieuwegein

23 mei 2012,
raadsinformatieavond

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

NLdoet in Nieuwegein: 15 en 16 maart

NLdoet in Nieuwegein
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Dit jaar is NLdoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Ook in Nieuwegein gaan we de handen uit de mouwen steken. Doet u ook mee?

Klusaanbieders
Voor maatschappelijke organisaties is NLdoet een unieke gelegenheid om mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Mensen die meedoen aan NLdoet helpen uw organisatie om een klus te klaren. De klussen zijn mogelijk in alle soorten en maten. Van het opknappen van een clubgebouw en het pimpen van een schoolplein tot het organiseren van een dagje uit voor ouderen of gehandicapten.

Klussers

Voor inwoners is NLdoet een leuke en laagdrempelige manier om vrijblijvend kennis te maken met vrijwilligerswerk. Samen met vrienden, collega’s, buren of mensen van de sportclub een vrijwilligersklus doen versterkt ook de teamgeest en levert behalve een mooi resultaat ook voldoening op.

Aanmelden en informatie
Wilt u zich alleen of samen met anderen vrijwillig inzetten voor een klus tijdens NLdoet? Kijk dan voor een overzicht van de aangeboden klussen op www.nldoet.nl en meld u aan.  
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hanneke Weesie, coördinator NL DOET Nieuwegein via 06-43368435 of stuur een e-mail naar info@samenvoornieuwegein.nl.

Samenwerkende organisaties

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein (MOvactor) is de initiatiefnemer voor NLdoet in Nieuwegein. Samen met MaS (Maatschappelijke Stages) en stichting Samen voor Nieuwegein coördineert zij NLdoet in Nieuwegein. NLdoet wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Nieuwegein. Meer informatie vindt u op www.nldoet.nl/nieuwegein.

 


Schapen zorgen voor gedeeltelijke begrazing

Een herder met zijn kudde schapen loopt vanaf 9 april door Nieuwegein. De kudde van 220 schapen graast onder begeleiding van een herder met hond in de groenzone langs de A2 van de Wielerbaan bij Galecop tot park Oudegein. De schapen ‘maaien’  het gras en zorgen zo voor een verrijking van de natuur in de stad en voor extra natuurbeleving door de inwoners. Om bewoners zo goed mogelijk voor te lichten, wordt op maandagavond 19 maart vanaf 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het Stadshuis.   

(Klik hier, en open PDF-Bestand)

Wijkgericht werken in Nieuwegein

Wijkgericht werken in Nieuwegein:
Van wijkgericht naar opgave gericht

Rekenkameronderzoek Nieuwegein

Nienke van de Hoef
23 mei 2012

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

Sprekend Nieuwegin

Activiteiten voor een duurzaam Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel:
Activiteiten voor een duurzaam Nieuwegein

Veel inwoners van Nieuwegein zijn actief voor een duurzaam Nieuwegein. Dat het ‘goed is voor het milieu’ is daarbij meestal niet de belangrijkste reden, ze vinden het normaal. Of ze geven aan “het is goed voor mezelf” (op de fiets) of “anderen hebben er nog iets aan” (spullen naar de kringloop). Dat laten de resultaten van het inwonerspanel van maart zien. 584 panelleden (58%) vulden toen de vragenlijst over ‘Activiteiten voor een duurzaam Nieuwegein’ in. Met de vragenlijst wilden we onder andere te weten komen wat inwoners weten en vinden van activiteiten die bijdragen aan een duurzaam Nieuwegein.

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

Onderhoudsplan groen in onze wijk

Bijgaand een pdf van het onderhoudsplan van met name groen in onze wijk zoals die ook donderdag 7 maart in de vergadering is toegelicht. 

Klik hier en open pfd-bestand.

 


Projectenportfolio wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot

Versie mei 2012
Update t.b.v. raadsinformatiebijeenkomst
op 23 mei 2012

Inleiding

De gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Mitros en Jutphaas Wonen hebben in de periode
2008-2009 in samenspraak met bewoners een gebiedsvisie voor de wijk Jutphaas Wijkersloot
opgesteld. In mei 2009 heeft de gemeenteraad deze gebiedsvisie vastgesteld. De doelstelling
van de gebiedsvisie is:
Het behouden en versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk Jutphaas Wijkersloot

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

Uitnodiging brainstorm Multifunctioneel Sportveld in Jutphaas Wijkersloot

Wij willen jou graag uitnodigen om met ons mee te denken!

Kom daarom op donderdag 23 augustus van 16.00-17.00 uur
naar het kunstgrasveld op het JUKO-terrein

(dat is het grote lege terrein aan de Professor Doctor Hesselaan)

Klik hier en bekijk het volledige PDF-bestand

 


Zomerkoffie in Kerkveld

PERSBERICHT

ZOMERKOFFIE IN KERKVELD

Al terug van vakantie? Of ben je (nog) niet weg geweest? En heb je zin in een praatje en een kopje koffie? Kom dan vanaf donderdagochtend  9 augustus een kopje zomerkoffie halen bij buurtcentrum Kerkveld!

Het eerste kopje koffie, met zomerkoekje erbij, schenken wij gratis.

Data:  Van 9 tot en met 30 augustus, iedere donderdag- en maandagochtend.
Tijd:   Van 9.30 tot 12.00 uur.
Locatie:Buurtcentrum Kerkveld, Kerkveld 63a, te Nieuwegein.

Tot ziens vanaf 9 augustus!

 


 

Kerkveld krijgt buurtcadeau Oranje Fonds

PERSBERICHT

KERKVELD KRIJGT BUURTCADEAU ORANJE FONDS

Op donderdag 25 oktober aanstaande om 11.00 uur, krijgt buurtcentrum Kerkveld van het Oranje Fonds de straatprijs buurtcadeau van 3.000 euro uitgereikt.

De reden hiervoor is dat in de buurt recent een straatprijs van de Nationale postcodeloterij gevallen is. Van het geld hoopt buurtcentrum Kerkveld een TV, en audio- en videoapparatuur aan te schaffen. Zo kan buurtcentrum Kerkveld nog beter dienst doen als een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen.

Iedereen is van harte welkom om op 25 oktober om 11.00 uur aanwezig te zijn bij deze feestelijke gebeurtenis. Kom vooral naar buurtcentrum Kerkveld op Kerkveld 63A! Voor alle aanwezigen is er een gratis kopje buurtkoffie met een traktatie erbij.

 


 

Actieplan geluid 2013 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ontwerp Actieplan geluid 2013 vastgesteld (zie www.nieuwegein.nl/actieplangeluid). Hierin vindt u een geactualiseerd beleidskader en maatregelprogramma voor het bestrijden van geluidhinder in Nieuwegein. Het plan ligt van 7 februari tot en met 20 maart ter inzage. Belangstellenden zijn in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Na verwerking hiervan wordt het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.


Waarom een Actieplan?
Blootstelling aan geluid vormt een probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Zowel de Gezondheidsraad in Nederland als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidbelastingen in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. De gemeente is daarom verplicht om elke 5 jaar de geluidsituatie in Nieuwegein in beeld te brengen (zie www.nieuwegein.nl/geluidkaart) en volgend hierop een actieplan vast te stellen. Hierin geeft de gemeente aan met welke maatregelen ze de komende jaren geluidhinder wil voorkomen en beperken.


Wat staat erin?
Het Actieplan geluid geeft uitleg over het abstracte begrip geluid, de gevolgen ervan op de gezondheid en het subjectieve begrip geluidhinder. Ook is een overzicht opgenomen van wet- en regelgeving en een beschrijving van de mogelijkheden om geluid terug te dringen. Het laatste hoofdstuk gaat in op geluid in Nieuwegein. Het beschrijft de historische opbouw van de stad en geeft een overzicht van de reeds getroffen geluidmaatregelen. Daarna volgt een toelichting op de huidige situatie, gebaseerd op de vorig jaar vastgestelde geluidkaarten en de uitkomsten van een in september jongstleden gehouden enquête onder het inwonerspanel.


Wat wel en wat niet?
Het maatregelprogramma is erop gericht het geluid van verkeer op gemeentelijke wegen terug te dringen. Het vervangen en verhogen van de geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg, de Zandveldseweg en de Graaf Florisweg heeft daarbij prioriteit. Zodra er meer bekend is over het ontwerp en de uitvoeringsplanning worden hierover voorlichtingsbijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.
Omdat de geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg nog zeker 5 jaar mee kan, wordt pas in het Actieplan 2018 een besluit genomen over de aanpak hiervan. Hetzelfde geldt voor de eventuele toepassing van stil asfalt. Het eerstvolgend onderhoud aan de daarvoor geschikte wegen is namelijk pas na 2020 gepland.
Vanwege de geringe kostenefficiëntie treft de gemeente geen maatregelen om de geluidisolatie van bestaande woningen te verbeteren. Ook zijn er geen maatregelen voorzien voor geluid van de sneltram, industrie en snelwegen. Uit de geluidkaarten blijkt namelijk dat deze bronnen van beperkte invloed zijn op de gemiddelde geluidbelasting in Nieuwegein.

Klik hier en dowload PDF-bestand


Haalbaarheidsstudie Juko- / Hesseveld

In het kader van de woningbouwopgave waar onze gemeente voor staat heeft het college van B&W vorig jaar besloten de haalbaarheid van woningbouw, een speelplaats en een wandelverbinding op het Jukoterrein te onderzoeken. Om er zeker van te zijn dat u bij de benaming Jukoterrein hetzelfde gebied in gedachten heeft schrijven wij u deze brief.

(Volledige brief lezen, klik hier
en open pdf-bestand)


Opening plein Beatrixschool

Foto's van de 'officiële opening' van de funbasket die wij als wnw aan de Koningin Beatrix school hebben geschonken.
Marcel mocht de funbasket als voorzitter van het wnw onthullen en daarna een balletje gooien (viel niet mee!).

Klik hier om de foto's te bekijken.


Initiatievenkompas MOvactor van Start!

Het initiatievenkompas is een online vraagbaak waar Nieuwegeinse burgers met vragen over het opstarten of voortzetten van bewonersinitiatieven terecht kunnen. Het initiatievenkompas is vanaf nu online beschikbaar via de website van MOvactor.

http://www.movactor.nl/bewonersinitiatief/initiatieven-kompas

Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is de betrokkenheid en inzet van burgers onmisbaar.. Een bewonersinitiatief kan de leefbaarheid in de wijk verbeteren of eraan bijdragen dat mensen voor elkaar klaarstaan. Er zijn veel burgers met waardevolle ideeën en initiatieven voor hun buurt of gemeente, maar niet alle initiatiefnemers weten hoe zij hun initiatief van de grond kunnen krijgen. Vragen zoals: ‘Hoe financier ik mijn initiatief?’, ‘Waar vind ik een locatie?’ Of ‘Hoe maak ik van mijn idee een concreet plan?’ komen vaak naar boven. Naast MOvactor, bieden ondermeer de Gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties en de wijkplatforms in Nieuwegein ondersteuning aan bewonersinitiatieven. Maar bij welke organisatie kun je nu terecht met welke vraag? Om ervoor te zorgen dat initiatiefrijke burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, zijn in het digitale initiatievenkompas de mogelijkheden voor ondersteuning van bewonersinitiatieven in Nieuwegein verzameld. Op veelvoorkomende vragen is direct een pasklaar antwoord te vinden of een verwijzing naar een instantie die hulp kan bieden. Voor overige vragen biedt een medewerker van MOvactor advies en ondersteuning. Op deze manier gaan waardevolle ideeën of initiatieven van burgers niet verloren maar worden deze versterkt!

Klik hier en bekijk pdf-bestand.


Kinderen van basisschool De Schakel doen mee aan NL Doet en maken de omgeving schoon!

Wijkbericht Jutphaas Wijkersloot Juli 2013

Veel activiteiten

Beste wijkbewoners,

Met veel plezier zie ik vele initiatieven ontstaan in de wijk. Na jaren van plannen maken en overleggen, worden de eerste resultaten zichtbaar. Het mooie vind ik dat bij veel initiatieven bewoners betrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld de dierenweide, de ontmoetingsruimte, het Nijpels speelt en de brede school. Het is fijn dat we elkaar weten te vinden en laten we elkaar vooral ook inspireren om er een mooie wijk van te maken. In deze zomernieuwsbrief leest u hier weer van alles over!

Fijne zomer!

Hans Reusch, wijkwethouder

(Klik hier en open de nieuwsbrief)


Flyer vrijmarkt 2014
Flyer vrijmarkt 2014

Vrijmarkt 2014 weer in Nieuwegein Noord!

Ondersteund door de gezamenlijke wijknetwerken van Nieuwegein Noord willen we de vrijmarkt volgend jaar vanaf het Muntplein via de Nedereindseweg tot aan de Herenstraat organiseren. Wie komt ons helpen? Email naar oranjeverenigingNN@gmail.com en vertel ons hoe je wilt helpen! 

Lees de Flyer of verder voor meer uitleg.

Om de vrijmarkt weer in Nieuwegein Noord te kunnen organiseren zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. De organisatie zal in handen liggen van de (nieuw op te richten) Oranjevereniging Nieuwegein Noord.

Wil jij:

  • Meedenken in de organisatie?
  • Meehelpen op de dag zelf?
  • Heb je andere ideeën om in Nieuwegein Noord te organiseren?

Meld je aan en vertel ons hoe je wilt helpen!
Mail naar oranjeverenigingNN@gmail.com en wij nemen snel contact met je op!

Help mee om in Nieuwegein Noord gezellige evenementen te organiseren!

Vrijmarkt 2014 weer in Nieuwegein Noord!

oranjeverenigingNN@gmail.com

 


Een sportspeelveld, wil jij dat ook? Laat het ons weten!

Wil jij ook een goede en veilige plek in de wijk waar je lekker kunt sporten en buiten spelen? Een plek waar je andere kinderen kunt ontmoeten en onder leiding van coaches gratis kunt (leren) sporten? Lees dan deze nieuwsbrief en vul de enquête in!
Alleen kun je niets, je moet het samen doen!

  1. Vul de enquête in!
  2. Kom naar de bijeenkomst!
  3. Ontwerp je eigen sportspeelveld!

Hou je brievenbus in de gaten!

Nieuwsbrief niet ontvangen? Download dan hier.

 


Flyer dierenweide Wenckebach


De flyer door over de dierenweide bij het Wenckebach plantsoen.

Print 'm uit, hang 'm op, mail 'm door, zorg dat dit project nog leuker wordt dan het al is!


Flyer downloaden

 

 


Grote kerstboom bij het Makado geplaatst.

Afgelopen week is er bij het Makadocenter een grote kerstboom geplaatst. Deze kerstboom is daar op verzoek van het Wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot door de gemeente geplaatst en met hulp van vrijwilligers van het wijknetwerk en de winkeliersvereniging voorzien van verlichting. Met deze kerstboom wensen de vrijwilligers van het Wijknetwerk en de Winkeliersvereniging Makado iedereen fijne feestdagen!