Over de wijk van Hoog Zandveld / Zandveld / Lekboulevard

Uiterwaarde van de Lek

Algemeen

Meestal worden de wijken Hoog Zandveld en Lijkboulevard als één wijk gezien. De wijk ligt in het zuidwestelijk deel van nieuwegein. De woonwijk (gebouwd in de jaren '60, '70 en '80) grenst in het noorden aan Fokkensteeg en Park Oudegein. De woonwijken worden van elkaar gescheiden door de Wiersdijk en het Noorderpad. In het oosten grenst de wijk aan het Merwedekanaal met de Koningginnesluis, in het zuiden aan de Lek. In het westen van de wijk ligt de A2. (Hoog) Zandveld grenst in het noordwesten aan het groengebied Hoge Landen met De Doorslag (voorheen Hollandse IJssel).

Het beeld van (hoog) Zandveld-Lekboulevard wordt voornamelijk bepaald door woningbouw, zowel laagbouw als gestapelde bouw. Centraal in de wijk ligt een wijkcentrum met een winkelcentrum, basisschoelen en diverse voorzieningen. Zandveld is gebouwd in de jaren '60, Hoog-Zandveld in de jaren '70. De wijken zijn wat betreft woningtypologie vergelijkbaar, maar Hoog-Zandveld is gebouwd volgen het woonerfprincipe. Lekboulevard is tot stand gekomen in de jaren '80 en kent duidelijk een andere woningtypologie.

Dwars door de wijk loopt de Zandveldseweg, een belangrijke stadsweg. De Zandveldseweg sluit richting het westen aan op de A2. Belangrijk voor de wijk is ook de eindhalte van de tramlijn. Hiermee zijn zowel het stadscentrum van Nieuwegein als het centrum van Utrecht goed bereikbaar met het openbaar vervoor.

Aan de zuidzijde van het gebied ligt de rivier de lijk met zijn uiterwaarde. Karakteristiek is de straat Lekboulevard die doorloopt in de handelskade. Samen met de wiersdijk zijn dit de ouste elementen van de wijk, ofschoon hiervan alleen aan de Handelskade wat betreft bebouwing nog wat te zien is. Langs de A2 ligt het gebied Hooglanden. Dit groene gebied komt uit in een groter groengebied rond de Kromme IJssel. Het groen loopt door Hoog-Zandveld in.

Downloads

U kunt hieronder de projecten uit het Wijkjaarplan en de gehele wijkkarakteristiek inclusief wijkstatistieken downloaden.

Met de bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizenstratenwinkels, fabrieken, bossen en dergelijke. HetHet bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vast legt.De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen(bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan.

Bestemmingsplan Hoog Zangveld-Lekboulevard 

De bestemmingsplannen van Hoog Zandveld-Lekboulevard bestaan uit.