Over Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard

Uiterwaarde van de Lek

Algemeen

Meestal worden de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard als één wijk gezien. De wijk ligt in het zuidwestelijk deel van Nieuwegein. De woonwijk (gebouwd in de jaren '60, '70 en '80) grenst in het noorden aan Fokkesteeg en Park Oudegein. Onze woonwijken worden begrensd door de Wiersdijk en het Noorderpad. In het oosten grenst de wijk aan het Merwedekanaal met de Koninginnesluis, in het zuiden aan de Lek. In het westen van de wijk ligt de A2. Hoogzandveld grenst in het noordwesten aan het groengebied Hoge Landen met De Doorslag (voorheen Hollandse IJssel).

Het beeld van Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard wordt voornamelijk bepaald door woningbouw, zowel laagbouw als gestapelde bouw. Centraal in de wijk ligt een wijkcentrum met een winkelcentrum, basisscholen en diverse voorzieningen. Zandveld is gebouwd in de jaren '60 en '70, Hoogzandveld in de jaren '70. De wijken zijn wat betreft woningtypologie vergelijkbaar. Lekboulevard is tot stand gekomen in de jaren '80 en kent duidelijk een andere woningtypologie.

Dwars door de wijk loopt de Zandveldseweg, een belangrijke stadsweg. De Zandveldseweg sluit richting het westen aan op de A2. Belangrijk voor de wijk is ook de eindhalte van de tramlijn. Hiermee zijn zowel het stadscentrum van Nieuwegein als het centrum van Utrecht en [vanaf 2020] het Utrechtse Science Park [met het UMC en de universiteit] zonder overstappen bereikbaar met het openbaar vervoor.

Aan de zuidzijde van het gebied ligt de rivier de Lek met zijn uiterwaarde. Karakteristiek is de straat Lekboulevard die doorloopt in de Handelskade. Samen met de Wiersdijk zijn dit de oudste elementen van de wijk, ofschoon hiervan alleen aan de Handelskade wat betreft bebouwing nog wat te zien is. Langs de A2 ligt het groengebied De Hoge Landen. Dit beschermde natuurgebied komt uit in een groter groengebied rond de Kromme IJssel. Het groen loopt bij de Rietput door Hoogzandveld in.

Inwoners

In 2019 woonden in onze wijken 6678 inwoners in 3010 huishoudens. Qua inwonertal vormden zij samen ruim 10% van de bevolking van Nieuwegein. [Bron: CBS]

Meer dan de helft van de inwoners van onze wijken zijn bekend met het bestaan van het wijkplatform. Ruim driekwart van de inwoners is bekend met de wijkkrant die door het wijkplatform wordt uitgegeven en iets minder dan driekwart geeft aan deze ook regelmatig te lezen.

86% van de inwoners gaf aan zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken. Eenzelfde percentage inwoners gaf aan de wijk waarin men woont prettig te vinden. Gemiddeld kregen onze wijken het rapportcijfer 7,5. [Bron: gemeente Nieuwegein]