Nieuwe digitale nieuwsbrief "InfobladHZL" is uitgekomen

Het WijkplatformHZL heeft vandaag [6 juni 2023]  het InfobladHZL nr. 3 uitgebracht met actuele informatie.

Deze keer 3 onderwerpen om over te lezen:

  • Stemmen voor de Pluktuin Erebloem ( kan tot en met zaterdag 10 juni!)
  • Brand in de Bossenwaard
  • Het laatste nieuws over de nieuwbouwprojecten in onze wijken [het Middenblok en het Politiebureau]

Het is de bedoeling om in september weer een papieren Wijknieuws uit te brengen.

U kunt zich op het infoblad abonneren door een mailtje te sturen naar info@wijkplatformHZL.nl . U kunt dit Infoblad ook direct downloaden via: deze directe link

« archief overzicht