Vergaderschema 2023 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard
| 26 december 2022 t/m 1 februari 2024 |

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2023 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid of in 't Veerhuis en zijn, onder normale omstandigheden, openbaar. U bent van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf dan wel op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         25 01 2023                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen Wijkplatform'

         15 03 2023                     geannuleerd

         10 05 2023                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen Wijkplatform'

         28 06 2023                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen Wijkplatform'

         13 09 2023                     besloten vergadering

         08 11 2023                     agenda --> zie bij 'documenten' --> 'oproepen Wijkplatform'

         24 01 2024                     geannuleerd[agenda] 

 

« Agenda overzicht