Vergaderschema 2022 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard
| 26 december 2021 t/m 1 februari 2023 |

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2022 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid en zijn, onder normale omstandigheden, openbaar. Als de beperkingen voor het Corona-virus dat niet verhinderen, bent U van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf dan wel op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         26 01 2022                     geannuleerd

         23 03 2022                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen'

         18 05 2022                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen'

         29 06 2022                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen'

         07 09 2022                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen'

         09 11 2022                     verslag --> zie bij 'documenten' --> 'verslagen'

         25 01 2023                     agenda --> zie bij 'documenten' --> 'oproepen'[agenda] 

 

 

 

« Agenda overzicht