WNBZ zoekt een voorzitter

Wijknetwerk Batau-zuid zoekt nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk Batau-zuid (bestaande uit een groep enthousiaste bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het Wijknetwerk werkt samen met de gemeente om knelpunten in de wijk op te lossen of verbeteringen door te voeren en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen.

We komen zo’n zeven keer per jaar bijeen met vertegenwoordigers van oa. de gemeente en de politie en zijn op korte termijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor de functie van voorzitter.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het wijknetwerk Batau-zuid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vaste leden van het wijknetwerk en draagt met het bestuur zorg voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder houdt de voorzitter overzicht met betrekking tot de taak- en rolverdeling binnen het wijknetwerk, blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en zit de vergaderingen van het bestuur en het wijknetwerk voor. Daarnaast heeft c.q. onderhoudt de voorzitter contacten met de partners

Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.

Vindt u het leuk om op deze manier actief te zijn voor uw wijk en ook om daartoe de nodige contacten in de wijk op te zoeken en te onderhouden? Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan voor 15 december contact op met onze secretaris Marcel van Montfoort via wnw_batauzuid@hotmail.com