Wie participeren er in buurthulp en hoe dan?

In mei 2015 deed Tinka van der Loo (toen nog afstudeerstudente aan de Universiteit Utrecht voor haar Master Social Policy & Social Interventions) een afstudeeronderzoek waarbij ze de hulp van wijkbewoners nodig had, namelijk voor het invullen van een vragenlijst. Via het wijkplatform werd er een oproep gedaan in de wijk Zuilenstein. En met die hulp lukte het haar het onderzoek uit te voeren. Leuk natuurlijk om nu kort iets over de resultaten terug te lezen. Dat verslag kunt u hier lezen.

Wat was het doel van het onderzoek? In het onderzoek werd gekeken naar wie actief zijn in vrijwillige inzet in de wijk Zuilenstein en wie niet. Wat zijn hiervoor de beweegredenen? Hoe kunnen deze mensen ondersteund worden bij vrijwillige inzet? Dit leidde tot aanbevelingen over hoe buurtbewoners kunnen worden ondersteund op het gebied van buurtparticipatie (en wat buurtbewoners kan versterken en hoe dit wellicht kan leiden tot meer sociale contacten binnen de buurt).

! Noot van het bestuur:

Aanhakend bij het digitale platform dat genoemd wordt als aanbeveling door Tinka, wijzen wij wijkbewoners graag op o.a. de volgende website: www.geynwijs.nl en www.handjehelpen.nl