Meldpunt Veilig Thuis

 

Er is één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: 'Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn samengegaan, zodat de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -2000 en www.veiligthuisutrecht.nl. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. In de regio Utrecht hebben 28 gemeenten gezamenlijke afspraken gemaakt over de organisatie hiervan.

Veilig Thuis: meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Ook professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht als zij op zoek zijn naar advies, overleg of willen melden volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid. Veilig Thuis Utrecht is ondergebracht bij de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en leiden naar de juiste hulp. 

Voor meer informatie zie de folder:
Folder Veilig Thuis.pdf