15-03-2018 Stand van zaken hoogspanningsleiding Blokhoeve per maart 2018

Op 31 januari 2018 is het wetsvoorstel VEt (Voortgang Energietransitie) in de 2e kamer goedgekeurd. Voordat er een schop de grond in kan moet er -op hoofdlijnen- nog veel gebeuren:

  • Omdat kleine gemeenten mogelijk het onder de grond brengen niet kunnen betalen, zal eerst nog overleg worden gevoerd met de provincies om te kijken of de provincies kunnen bijdragen. Komen hier afspraken uit, dan worden deze vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
  • Bij de wet VET hoort deze AMvB en deze AMvB moet nog aan de Tweede Kamer worden voorgehangen.
  • De Eerste Kamer moet de wet VET en de AMvB ook nog behadelen.
  • Als de wet en de AMvB door de Eerste Kamer zijn, dan is het nog wachten op de prioritering van de gemeenten die de hoogspanningslijn onder de grond willen brengen. Het rijk prioriteert. TenneT is nl. eigenaar van de hoogspanningslijn en kan de lijnen niet in alle betreffende gemeenten tegelijk onder de grond krijgen. De gemeenten zullen daarom in een volgorde voor uitvoering worden geplaatst.
  • Als Nieuwegein aan de beurt is, dan moet er een plan worden gemaakt met een kostenplaatje dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
  • Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, dan kan de uitvoering worden opgestart.

Over de planning van bovenstaande stappen kan ik nu helaas niets zeggen omdat veel van de stappen die genomen moeten worden in handen van derden liggen.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan:
Kiek Zwetsloot
senior projectmanager Ruimtelijk Domein
gemeente Nieuwegein
T: 030 - 607 1550 / E: k.zwetsloot@nieuwegein.nl
werkdagen: ma-di-do-vr

Een bijlage over de (concept)opzet van de AMvB vindt u door te klikken op deze link. De definitieve AMvB wordt later bekend gemaakt.

12-04-2017 Nieuwsbericht ter info voor de bewoners van Blokhoeve

Hoogspanningskabels, nieuwsberichten ter info voor de bewoners van Blokhoeve

Voor de inwoners van Blokhoeve is de volgende berichtgeving mogelijk interessant:

RTV Utrecht - Hoogspanningskabels woonwijken onder de grond

Volkskrant - Koop bewoners onder hoogspanningslijnen uit