Documenten

Op deze pagina vindt u de documenten van de wijkplatform vergaderingen. Om bij deze documenten te komen dient u een keus te maken uit de linker kolom door te klikken op agenda’s, notulen of vergaderstukken.

Wijkbudget

De gemeente en woningcorporatie(s) stellen jaarlijks een budget ter beschikking aan het wijkplatform. Een deel ervan is bedoeld voor communicatiedoeleinden en er kunnen kleinschalige activiteiten of projecten van bekostigd worden. Deze mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid, moeten bedoeld zijn voor een grotere groep mensen en moeten het algemeen maatschappelijk belang dienen. 

Ook bewoners van onze wijken, kunnen een beroep doen op dit budget. Bewoners die in hun eigen buurt initiatieven willen ontplooien kunnen bij het wijknetwerk een verzoek tot een financiële bijdrage indienen. Het initiatief moet de onderlinge saamhorigheid bevorderen en een meerwaarde voor de betreffende omgeving hebben. Daarbij kan bv. gedacht worden aan een straatfeest, een gezamenlijke plantenbak, een sporttoernooitje voor de jeugd of straat of een "Victor Veilig-pop" op een onveilig punt in de wijk. Het verzoek tot een bijdrage dient vergezeld te gaan van een concreet plan en een eenvoudige financiële specificatie. Een aanvraag voor een activiteit/project moet liefst twee maanden voor het realiseren ervan worden ingediend (in verband met het vergaderschema van het wijkplatform). Dit kan gebeuren door zowel een individu als een groep mensen of een organisatie. Voor een aanvraag wordt een aanvraagformulier ingediend (zie in de linker kolom), dat besproken wordt door het bestuur en eventueel in de vergadering van het wijkplatform. Soms is er behoefte aan nadere informatie/gegevens om te kunnen beoordelen of het budget toegekend kan worden.

Als bewoners ontmoetingsmomenten willen organiseren (bijv. kennismakingsbijeenkomsten of buurtbarbecues) gelden hiervoor een aantal voorwaarden:

  • Het aantal deelnemers moet minimaal 25 bedragen.
  • Een lijst met deelnemers vergroot de kans op subsidie.
  • Opgave van het bedrag dat de bewoners zelf bijdragen.
  • Er wordt geen eten en drinken vergoed.
  • In de zeer directe omgeving is in de afgelopen 3 maanden geen soortgelijke bijeenkomst geweest.
  • Maximale vergoeding is € 150,-  ter overlegging van facturen/aankoopbonnen. 
  • Gewenst meubilair en/of tenten mogen zelf aangeschaft worden, het wpf vergoedt alleen huur ervan 

Mocht u voor het indienen van het verzoek met vragen zitten, mail ze gerust of maak gebruik van het contactformulier op deze site.