Wil je deelnemen aan een training voor energieambassadeurs?

Beste energie-liefhebber,

De laatste jaren ontstaan overal initiatieven met energieambassadeurs: bewoners uit de buurt die advies geven aan hun buren over energiebesparing. In de regio Utrecht zijn hier ook positieve ervaringen mee. U-Thuis, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in regio Utrecht (zie onderstaande toelichting), wil daarom samen met Energie-U en de Natuur en Milieufederatie Utrecht het concept energieambassadeurs verder uitrollen in de regio.

In mei/juni worden in drie regio’s, West (Woerden), Oost (Doorn) en Zuid (Nieuwegein), trainingen georganiseerd waar energieambassadeurs opgeleid worden. Energieambassadeurs: bewoners uit de buurt die advies geven aan hun buren (of anderen in hun omgeving) over energiebesparing. Of heb je wellicht interesse om met anderen samen een collectief (zonne)energieproject te helpen realiseren in jouw straat of buurt? Ook dan is de training voor energieambassadeurs vanaf mei/juni interessant.

Toelichting U-Thuis

Sinds medio 2014 werken 15 regiogemeenten samen aan stimuleren van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren. Dit als één van de acties voortkomend uit het landelijke SER Energieakkoord. Het gaat om de volgende gemeenten: De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Deze 15  gemeenten zijn onder de naam U-THUIS een samenwerkingsverband aangegaan om een impuls te geven aan de energetische verbetering van het bestaande particuliere woningbezit in de regio. U-Thuis kent drie pijlers:

  1. Versterken van de “vraagzijde”, met maatregelen gericht op de bewustwording van woningeigenaren, op de benodigde kennis om een goede afweging te kunnen maken en op het zich zo organiseren dat ze een meer gelijkwaardige partij in de onderhandeling met aanbieders van diensten en producten kunnen worden.
  2. Versterken van de aanbodzijde in de regio, zorgen voor een gelijkwaardige tegenpartij voor de geactiveerde woningeigenaren, die de dezelfde taal spreekt en weet hoe de vraag op een technisch correcte manier moet worden ingevuld.
  3. Versterken van het faciliterend middenveld, variërend van energiecoöperaties, energie-adviseurs tot banken en makelaars en niet te vergeten de gemeentelijke organisaties.

Trainingen:

  • Er is een trainingsavond per regio over met name communicatie m.b.t. energieambassadeurschap: 26 mei Doorn, 3 juni Woerden en 10 juni Nieuwegein. Als je als geïnteresseerde op de ene avond niet kunt, dan kun je waarschijnlijk op een andere avond deelnemen.
  • Er is vooralsnog één verdiepingsavond over de inhoud in Utrecht op 17 juni voor degene die nog extra info willen (bijvoorbeeld over isolatie, dubbelglas, warmtepomp, nul-op-de-meter, …).
  • In september/oktober is er een vervolgtraining, afhankelijk van inhoud die ambassadeurs willen.

Uit de wijk Galecop doen er drie bewoners mee. Je kunt je dus eventueel aansluiten bij deze afvaardiging uit Nieuwegein en bent dan dus niet alleen op stap. Ik hoor graag of je interesse hebt voor deelname aan deze aanstaande bijeenkomst(en).

Met vriendelijke groeten,

Geurt Schepers
adviseur milieu (klimaat, energie en duurzaam bouwen) | Ruimtelijk Domein | Gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein | T 030 - 607 13 45 | E g.schepers@nieuwegein.nl
niet aanwezig op vrijdag

« archief overzicht