Wijkschoonmaak Zuilenstein

Platform en jeugd samen aan de slag

Op vrijdag 18 maart 2011 was het de landelijke dag “NL doet!” Op deze dag vonden er allemaal leuke activiteiten in Nederland plaats waar wijken, buurten en bewoners met elkaar en voor elkaar aan de slag gaan. Het wijkplatform deed mee! In Zuilenstein zijn een behoorlijk aantal vuilniszakken gevuld door enthousiaste jeugdige vrijwilligers (leerlingen van het Anna van Rijn College, locatie Harmonielaan) die hun steentje bijdroegen in het kader van hun maatschappelijke stage. Met medewerking van SWN en van de gemeente, die zorgde voor grijpers, zakken en ander materiaal, is de wijk van een behoorlijk aantal vuilniszakken vol zwerfvuil verlost. De zogenaamde "snoeproute", van de winkels naar de scholen, leverde een rijke oogst. Het was een mooie samenwerking tussen Anna van Rijn, wijkplatform en gemeente; en dat allemaal voor de wijk!

 

« archief overzicht