Wijkplatform weer aanwezig op vrijwilligersmarkt 2013

Een mooie manier om te kunnen vertellen wat je doet en om in gesprek te raken met mogelijke nieuwe vrijwilligers, deze vrijwilligersmarkt op 1 juni jl. ! Daarom stonden we er ook dit jaar weer. Deze keer niet ín het Stadshuis maar op de Raadstede rond de kuil naast het Stadshuis. De organisatie door Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein (onderdeel van MOvactor) en vrijwilligers was prima in orde.

Het was een leuke en intensieve dag. In de ochtend was het door het koude weer rustig maar in de loop van de middag brak de zon door, waardoor er meer mensen de markt bezochten. Het wijkplatform voerde veel interessante gesprekken met blije, (on)tevreden, nieuwsgierige en betrokken Nieuwegeiners. We spraken onder andere over duurzaamheid, zonne-energie, zwerfvuil, buurtcontacten, activiteiten voor de wijk en de wijkkrant.

Weer een stuk wijzer geworden namen we ons voor volgend jaar weer van de partij te zijn!

« archief overzicht