Wijkplatform ZHGB zorgt voor wijk dekkend AED netwerk

Het Wijkplatform ZHGB heeft vanuit haar financiële reserves een uitgebreid netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) kunnen opzetten.

Afgelopen week zijn een vijftal AED’s in onze wijken opgehangen. Onze 3 wijken beschikken nu over een dekkend netwerk.

In de afgelopen zomer hebben zich, via een oproep in onze wijkkrant, 14 personen opgegeven om aan hun gevel een openbare AED te willen bevestigen. Aangezien we 5 AED’s hadden was dat voor ons geen probleem om een evenwichtige dekking te maken.

Openbare AED’s vond het Wijkplatform belangrijk. Weliswaar zijn er behoorlijk veel AED’s in de wijken maar deze hangen binnen bedrijven en in principe bedoeld voor intern gebruik (niet zichtbaar van de openbare weg) en niet in de avond beschikbaar.

Zodra bij registratie van een 112 melding het vermoeden van een hartstilstand ontstaat, verstuurt het systeem automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de nabije omgeving van het slachtoffer. Zij krijgen via hun mobiel de opdracht te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die bekend is bij het omroepsysteem.

Vanaf heden kunnen zij binnen ons Wijkplatform bij 7 openbare AED’s terecht.

In Huis de Geer hangt er een midden in de wijk bij Dr. Schaepmanstraat naast 17.

In Zuilenstein (Oost) zijn de AED’s bevestigd achter de (altijd open) hoofdingang van A-Capella (Diepenbrocklaan) en bij de toegang tot de appartementen De Symfonie (Buxtehudelaan).

Aan de westkant van Zuilenstein hebben particulieren al openbare AED’s aangebracht t.w. Fagotlaan 56 en Triangel Lohengrinhof.

In de wijk Blokhoeve hangen ze bij de hoofdentree appartementen Sconfinato (Veldhoeve) en aan het front van de appartementen Middelhoeve 33. Deze tweede AED in Blokhoeve en een bijbehorende training is mede mogelijk gemaakt door een doneeractie die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden.

Het Wijkplatform heeft de 5 AED’s geschonken aan City-AED, die de exploitatie overneemt.

In de komende tijd wil het Wijkplatform cursussen Burgerhulpverlener organiseren omdat er belangstelling bestaat vanuit omwonenden om aan dit project deel te nemen.

Voor alle duidelijkheid, alleen burgerhupverleners mogen de AED’s ophalen en bedienen, de kasten zijn dan ook voorzien van een hangslot waarvan de opgeroepen vrijwilliger(s) de code weet.

Het Wijkplatform hoopt door plaatsing van deze apparaten mee te werken aak een snelle reanimatie van personen met een hartstilstand binnen en rondom onze wijken

AED's
AED's
AED's
AED's
AED's
« archief overzicht