Wijkkaart Nieuwegeins Beheer- en Onderhoudsplan 2013

De wijkkaart (zie bijlage pdf)  met het Nieuwegeins Beheer- en Onderhoudsplan 2013 voor onze wijken.

En daarbij de volgende toelichting:

  • Trompethof: paden worden geasfalteerd en een stuk verlengd.
  • Regaalsingel: wordt tweezijdig her-bestraat.
  • Symfonietunnel: ter plekke opborrelend grondwater zal d.m.v. een afvoer worden verholpen.
  • Huis de Geer; plaatsing drukriolering alsmede asfalteren.
  • Prof. Aalbersestraat: beschoeiing ter plekke wordt vernieuwd.
  • Na goedkeuring van de (veiligheids-)kwaliteit valt de speelplaats Blokhoeve nu onder Beheer.
  • Op de Sweelincklaan zal een “lichte” asfaltlaag worden aangebracht.
  • Bij winkelcentrum Nedereind komen rode fietspaden .

Het tijdschema waarin bovenstaande moet plaatsvinden kan nog niet aangegeven worden omdat er nog teveel aan wijzigingen onderhevig is en er uiteraard een onderlinge samenhang is, waarbij voorkomen moet worden dat er onnodig oponthoud in het verkeer ontstaat. Niet alles tegelijk dus.

 

« archief overzicht