Wijkkaart Beheer- en onderhoudsplan 2015

De wijkkaart (zie bijlage pdf) met het Nieuwegeins Beheer- en Onderhoudsplan 2015 voor onze wijken

Toelichting:

  • Vervanging halfverharding paden Blokhoeve park
  • Aanleg fiets- voetpad tussen de Moerashoeve en Symfonielaan (Blokhoeve)
  • Aanleg fietspad tussen Elzenhoeve en A.C. Verhoefweg (Blokhoeve)
  • Vervanging verkeerslichteninstallaties op de kruispunten Taludweg/Remiseweg en Symfonielaan/Utrechtsestraatweg (Blokhoeve – Huis de Geer)
  • Asfaltering Buxthudelaan (Zuilenstein)
  • Herstaatwerk Mgr. G.W. van Heukelumstraat (ged.) (Zuilenstein)
  • Herstraatwerk Manonsingel (ged) en Othellolaan (ged) (Zuilenstein)
  • In de wijk Zuilenstein zullen de verkeersborden worden vervangen
  • Asfaltering fietspad Taludweg tussen de Remiseweg en de Middelhoeve (Blokhoeve)
  • Op diverse speelplaatsen worden onveilige speelattributen vervangen (Zuilenstein)

Het tijdschema waarin bovenstaande werkzaamheden moeten plaatsvinden kan nog niet worden aangegeven omdat er nog teveel wijzigingen kunnen plaatsvinden. Doordat er veel onderlinge samenhang is, moet voorkomen worden dat er onnodig oponthoud in het verkeer zal ontstaan. Niet alles tegelijk dus.

IBGRY-AL-ALG-00143-Sheet A2 -Zuillenstein-Blokhoeve-Huis d Geer_Projectenkaart beheer 2015-000.pdf

« archief overzicht