Wijkbewoners tegen sluiting dierenweides!

Wijkbewoners zijn overvallen door het bericht dat de dierenweides vanwege bezuinigingen mogelijk gesloten zullen gaan worden. Het nieuws bereikte hen recentelijk en er restte nauwelijks tijd om hierop te reageren aangezien de raad hierover al zal beslissen op donderdag 6 november a.s. Daarom zijn zij in het wijkplatform een petitie gestart op donderdag 30 oktober jl. om in de korte tijd die hen ter beschikking stond zoveel mogelijk mensen hierover te bereiken.

Op maandag 3 november zijn de handtekeningen die tot op dat moment verzameld waren, naar de fracties van alle politieke partijen en het college van B en W gestuurd. Zij kunnen deze nu meenemen in hun fractievergadering en in de collegevergadering voorafgaand aan de Begrotingsraad. Ook is de petitie officieel aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben laten weten dat de petitie door blijft lopen tot deze vergadering op donderdag 6 november aanstaande.

De bezuinigingsmaatregel is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De kostenbesparing die dit zal opleveren is minimaal, terwijl het gemis van de dierenweide in de wijk groot zal zijn! Dierenweides hebben een sociale en educatieve functie. Het zijn plekken waar mens en dier elkaar kunnen ontmoeten. Ze brengen een stukje natuur in de verstedelijkte omgeving en bevorderen zo ons welzijnsgevoel. Het is ook een plek waar mensen als dagbesteding of als vrijwilliger met toewijding aan de slag zijn.

Zeg daarom ook NEE tegen de sluiting van de dierenweides in onze wijk en in de rest van Nieuwegein door ondertekening van deze petitie.

http://www.petities24.com/wijkbewoners_tegen_sluiting_dierenweides

Stuur deze link a.u.b. door aan uw buren en kennissen en vraag ze mee te doen.

Dank voor uw medewerking aan het behoud van de dierenweides in onze stad.

« archief overzicht