Voortgangsrapportage Blokhoeve, nummer 3

Beste wijkbewoners,

Het wijkplatform ontving van Susanne Siebers, Projectleider Blokhoeve van de gemeente Nieuwegein, in december 2015 onderstaande informatie. We delen deze hier graag met jullie:

Zoals u misschien weet, worden de plannen voor Blok West in Blokhoeve steeds concreter. We verwachten dat de initiatiefnemers Mountain Network en Lunee Vastgoed in januari 2016 een principeverzoek indienen bij de gemeente voor de ontwikkeling van heel Blok West. We verwachten dat in het plan een semi-overdekte voorziening opgenomen is met daarin sportvoorzieningen (o.a. klimmen), overdekt parkje, kleinschalige detailhandel en aanvullende/ondersteunende functies. Daarnaast wordt gedacht aan het realiseren van ongeveer 150 (sociale) huurappartementen.

De periode januari-maart 2016 gebruikt de gemeente om samen met de medegrondeigenaar Jutphaas Wonen dit verzoek te beoordelen en om er een principebesluit over te nemen. De initiatiefnemers zullen de komende periode ook benutten om de wijk te betrekken bij de verdere planvorming en wensen vanuit de buurt - voor zover mogelijk - mee te nemen. Het lijkt me goed om in de loop van januari met het Wijkplatform af te stemmen op welke manier en op welk moment ze dit het beste kunnen oppakken.

Op dinsdag 15 december 2015 heeft het college ingestemd met een Toetsingskader voor Blok West. Dit kader zal gebruikt worden voor het beoordelen van het principeverzoek, maar zal ook input zijn voor het nog op te stellen bestemmingsplan voor Blok West. Uitgangspunt voor dit Toetsingskader is de regeling zoals die was opgenomen in het vernietigde bestemmingsplan Blokhoeve (gemengd, inclusief wonen), aangevuld met een maatschappelijke functie, ondersteunende horeca en kleinschalige detailhandel.

Het college heeft afgelopen dinsdag dus nog geen standpunt ingenomen over het plan van Mountain Network/Lunee Vastgoed. De komende periode moet blijken of er een haalbaar plan ligt. Gezien de energie en bevlogenheid die de initiatiefnemers de afgelopen periode hebben laten zien, hopen we dat ze daar in slagen.

De Voortgangsrapportage Blokhoeve die op 14 januari in de commissie ROM besproken wordt treft u hier aan.

« archief overzicht