Verplaatsen tramhalte Zuilenstein, uw mening?

Projectleider vraagt uw mening

Tramhalte verplaatsen naar betere plek ?

In 2020 worden alle tramhaltes in Nieuwegein geschikt gemaakt voor lagevloertrams omdat de bestaande tramlijn gekoppeld wordt aan de nieuwe Uithoflijn. De tramperrons worden dan verlaagd en verlengd. Dit geeft de mogelijkheid om direct naar een oud idee te kijken.

Verplaatsen tramhalte Zuilenstein

Rondom de tramhalte Zuilenstein vinden nu al allerlei ontwikkelingen plaats. Zo komen er extra bedrijven in de wijk Blokhoeve en worden er meer woningen gebouwd. Al langer is er de wens om de tramhalte dichter bij de scholen VMBO Anna van Rijn en ROC Midden-Nederland te plaatsen.

De gemeente wil deze wens graag ondersteunen en de tramhalte 200 meter naar het oosten verplaatsen. Op het kaartje is dit schematisch weergegeven. De halte zou aan de andere kant van de Symfonielaan komen (dus meer richting Utrecht), ter hoogte van de scholen.

De gemeente heeft Adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd om te onderzoeken of dit het gewenste resultaat brengt.

Wat is uw mening over dit plan?

Wij zijn benieuwd wat u vindt van het idee om de tramhalte Zuilenstein 200 meter te verplaatsen naar de andere kant van de Symfonielaan?

Geef uw mening, liefst met onderbouwing, door aan het Wijkplatform. U helpt met uw mening of idee het onderzoeksbureau en de gemeente. De adresgegevens vindt u in de colofon op pagina 2 van de wijkkrant van het wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve. U kunt reageren tot 9 oktober.

Hoe verder?

Het Wijkplatform verzamelt de meningen van u en andere bewoners en bespreekt deze, inclusief zijn eigen mening, met de gemeente Nieuwegein. De gemeente heeft toegezegd rekening te houden met de onderzoeksresultaten.

Provincie Utrecht

Op basis van alle argumenten adviseert de gemeente dan (vermoedelijk aan het einde van dit jaar) de provincie Utrecht en die beslist uiteindelijk over de eventuele verplaatsing van de tramhalte.

Hendrik Bouwknegt van Goudappel Coffeng
Projectleider studie Verplaatsing tramhalte
« archief overzicht