Vergadering wijkplatform 20 december geannuleerd

Beste mensen,

Vanochtend 4 december heeft het Dagelijks Bestuur helaas moeten besluiten de vergadering met aansluitende kerstborrel van 20 december aanstaande te annuleren vanwege het grote aantal afmeldingen.

Dat betekent dat de eerst volgende vergadering in het nieuwe jaar zal zijn, en wel op 31 januari 2013.

We wensen jullie allen een mooie sfeervolle en feestelijke decembermaand toe en zien ernaar uit weer met elkaar aan de slag te gaan ten behoeve van onze fijne wijken in het nieuwe jaar.

In de tussenliggende tijd zal er wellicht nog mailcontact zijn over een en ander.

Mede namens de notulist en de andere DB leden,

Met vriendelijke groet,

Janine Lubberding

Voorzitter Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve

« archief overzicht