Vacatures wijkplatform ZHdGB

Twee vacatures in bestuur Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve

Het Wijkplatform zoekt een penningmeester en een secretaris, betrokken wijkbewoners die zich samen met ons willen inzetten om onze activiteiten uit te voeren. Spreekt het jou aan om vrijwilligerswerk te doen in en voor je eigen buurt of wijk? Neem dan contact op met Joke Buis via 06 – 46 30 50 49 of stuur een mail naar voorzitter@wijzijnelkaarsburen.nl.

PENNINGMEESTER

Dit is je werk

De penningmeester houdt zich bezig met de taken die nodig zijn voor de financiële administratie van het Wijkplatform. In een team van bestuursleden werk je samen met wijkbewoners, redactieleden die de Wijkkrant maken en de wijkcoördinator. Zes keer per jaar organiseren we een bewonersbijeenkomst en als het nodig is overleggen we met de wijkwethouder of andere gemeentelijke diensten, de wijkagent of de woningbouwvereniging.

Concreet betekent dit dat jij

 • Facturen maakt en verstuurt en controleert op betaling hiervan
 • Bankrekening en kas van het Wijkplatform beheert
 • Ontvangen en uitgevoerde betalingen bijhoudt (debiteuren- en crediteurenbeheer)
 • Een financieel jaarverslag en een begroting maakt
 • Plannen van het bestuur aan de hand van een begroting bewaakt
 • Vergaderingen van het Wijkplatform bijwoont.

Dit vragen we van je

 • Kennis over en inzicht in financiën
 • Bekendheid met Excel
 • Organisatievermogen
 • Sociale betrokkenheid
 • Flexibele inzetbaarheid
 • Initiatief kunnen en durven nemen
 • Goed kunnen samenwerken
 • Gestructureerd, systematisch en nauwkeurig kunnen werken
 • Beschikbaarheid 4 uur per week vanaf 1 oktober 2019.

Dit bieden we je

 • Boeiend vrijwilligerswerk met sociaal betrokken wijkbewoners
 • Gezelligheid
 • De kans om je verder te ontwikkelen in een bestuur en bestuurlijke ervaring op te doen.

SECRETARIS

Dit is je werk

De secretaris is degene die zorgt dat de radertjes in het Wijkplatform goed blijven lopen. In een team van bestuursleden werk je samen met wijkbewoners, redactieleden die de Wijkkrant maken en de wijkcoördinator. Zes keer per jaar organiseren we een bewonersbijeenkomst en als het nodig is overleggen we met de wijkwethouder of andere gemeentelijke diensten, de wijkagent of de woningbouwvereniging.

Concreet betekent dit dat je

 • Brieven en andere stukken schrijft namens de Stichting
 • Correspondentie via e-mail coördineert, verstuurt en archiveert
 • Verslagen en notulen van vergaderingen maakt en rondstuurt
 • Vergaderingen samen met de voorzitter voorbereidt en een agenda opstelt
 • Zorgt voor de juiste informatie en stukken voor de vergadering en deze op tijd rondstuurt (uitnodiging, agenda met bijlagen)
 • Mensen (sprekers of gasten voor een bepaald agendapunt) uitnodigt voor de vergadering als dat nodig is
 • De opvolging van actiepunten en zaken die spelen in de gaten houdt, in overleg met de voorzitter.

Dit vragen we van je

 • Kennis van administratieve en secretariële werkzaamheden
 • Sociale betrokkenheid
 • Flexibele inzetbaarheid
 • Organisatievermogen
 • Initiatief kunnen en durven nemen
 • Gericht zijn op samenwerken
 • Gestructureerd, systematisch en nauwkeurig kunnen werken
 • Beschikbaarheid 5 uur per week vanaf 1 oktober 2019.

Dit bieden wij je

 • Boeiend vrijwilligerswerk met sociaal betrokken wijkbewoners
 • Gezelligheid
 • De kans om je verder te ontwikkelen in een bestuur en bestuurlijke ervaring op te doen.
« archief overzicht