Uitnodiging voor voor-ontwerp ‘Nieuwegein City West’

Bij deze nodig ik jullie uit voor een Stakeholder-bijeenkomst City op woensdag 4 april van 13:30 – 17 uur in het stadhuis in Nieuwegein

Toelichting
De raad van Nieuwegein heeft in november 2018 het Koersdocument City vastgesteld als leidraad voor de verdere ontwikkeling van City. Daarbij is duurzaamheid het leidende principe. Momenteel zijn onder leiding van prof. Huub Rijnaarts (Environmental and Water Technology) studenten in de periode 19 maart tot 26 april bezig met het opstellen van een advies voor duurzame ontwikkeling van City. Op woensdag 4 april komen er circa 50 studenten van de MSc cursus Planning and Design of Urban Space (4e en 5e jaars studenten) naar Nieuwegein om hun voor-ontwerp (pre-design) voor Nieuwegein City West te pitchen aan u als stakeholder betrokken bij de ontwikkeling van City.

In het vak Planning and Design of Urban Space van Wageningen Universiteit werken (internationale) studenten uit de opleiding Master Urban Environmental Management aan een groepsopdracht over de casus Nieuwegein Centrum West. In dit vak wordt een Living Lab benadering gevolgd, waarin stakeholders nadrukkelijk betrokken worden bij het uitwerken van een voor-ontwerp.

Om een goede interactie tussen de stakeholders en studenten te kunnen realiseren worden 8 stakeholdertafels ingericht, die door 8 studentengroepen achterelkaar bezocht zullen worden. Na elke pitch kunt u als stakeholder commentaar/feedback geven op het voorontwerp van elke studentengroep. Aansluitend zal elke stakeholder geïnterviewd worden door de studenten om helder te krijgen hoe vanuit jullie invalshoek het voorontwerp verbeterd kan worden. Na de workshop zullen de studenten alle input verwerken tot een ontwerp waarin uw ideeën verwerkt zijn. De presentaties zijn in het Engels, omdat de groepen internationaal zijn samengesteld. Er zullen altijd Nederlandse studenten aanwezig zijn om te voorkomen dat communicatie een beperkende factor wordt.

Resultaat
De posters die in deze cursus gemaakt worden zullen in Nieuwegein te zien zijn op zaterdag 16 juni, als we voor de eerste keer een City Duurzaam Dag (event voor alle Nieuwegeiners) houden.

Tot slot
Ik zou het erg waardevol vinden als jij gelet op jouw rol bij de gebiedsontwikkeling deze middag kan bijwonen. Jouw input is belangrijk voor het slagen van het project. Wellicht is het ook interessant om eventueel nog anderen aan te haken. Kun je aangeven via een reply of jullie beschikbaar zijn. Alvast bedankt voor de medewerking, mochten er nog vragen zijn of behoefte aan meer toelichting dan hoor ik dat uiteraard graag.

We rekenen op een vruchtbare bijeenkomst.

Met een vriendelijke groet,
Wieger Apperloo (Gebiedsmanager)

« archief overzicht