Ter adoptie aangeboden: Bloemtorens en -bakken

Oproep: verzorg bloementoren of bloembak in Nieuwegein

De gemeenteraad heeft in 2012 besloten tot een bezuiniging op het onderhoud van het groen. Er is toen voor gekozen om de bloementorens en bloembakken niet meer aan te planten cq te onderhouden. Bloementorens en bloembakken zijn namelijk erg duur in onderhoud.

Bewoners aan zet!

Er moet bezuinigd worden maar er is een mogelijkheid om de bloementorens of bloembakken te adopteren. Als u, als bewoner(s), het onderhoud van de bloementorens of bloembakken verzorgt dan blijven de torens of bakken staan. Het gaat hier om de bloementorens of bloembakken die bij u in de straat aanwezig kunnen zijn. Op de gemeentesite staan de locaties per wijk aangegeven. Deze site is te benaderen via www.nieuwegein.nl/samendoen.

Interesse in verzorgen bloembak

Als u zelf de bloementorens of bloembakken in uw straat gaat verzorgen dan voorkomt u dat deze verdwijnen. De gemeente zal de bloembakken nog één keer schoonmaken en aanvullen met grond. Hierna kunt u als zelfbeheerder de bakken aanplanten en onderhouden. Als blijkt dat de bloembak niet goed wordt verzorgd dan verwijdert de gemeente alsnog de bloembak.

Verwijderen bloembakken

De bloembakken die niet in zelfbeheer genomen worden, zullen na 18 juli verwijderd worden.

Meer informatie

Hebt u belangstelling om als bewoner of samen met enkele buurtbewoners een bestaande bloementoren of bloembak te verzorgen, neem dan contact op met de gemeente. U kunt u verzoek voor 11 juli sturen naar samendoen@nieuwegein.nl. Ook andere initiatieven op het gebied van zelfbeheer kunnen hier aangemeld worden. De gemeente zal nadat u uw opgegeven hebt contact met u opnemen om het zelfbeheer verder te regelen.

Kaartmateriaal waarop de locaties van de bloemtorens – bakken staan vermeld: Bloembakken Zuilenstein en Huis de Geer.pdf

« archief overzicht