Samen voor Nieuwegein groen

Beste Nieuwegeiners,

Nieuwegein heeft (vergevorderde) plannen om een aantal openbare groenlocaties binnen de grenzen van de gemeente te verkopen aan projectontwikkelaars voor bebouwing. Te denken valt aan o.a. Parkhout, Helmkruid, Rijnhuizen en het Hesseveld. Totaal zou het om 16 locaties gaan.

Bij de bewoners is er veel weerstand om het laatste groen binnen de stadsgrenzen te bebouwen, mede omdat de gemeente met in onze ogen onjuiste argumenten komt. Volgens ons heeft de gemeente een financieel gat (M€ 200) die ze via verkoop van openbaar groen willen opvullen. Er zijn verschillende actiecomités en bewonersverenigingen mee bezig. Ook bewonersvereniging Oud Jutphaas heeft een commissie Hesseveld samengesteld die onlangs een eerste overleg heeft gehad. Tijdens dit overleg is de commissie met een aanpak gekomen die we u willen voorleggen.

In plaats dat we allemaal op eigen initiatief als relatief kleine groep gaan inzetten voor het behoud van één locatie is het idee ontstaan om de krachten binnen Nieuwegein te bundelen door een gezamenlijk burgerinitiatief te ontketenen die het proces een halt moet toeroepen. Dus niet voor één locatie specifiek, maar in het belang van al het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen.

Het liefst zouden wij streven naar een gezamenlijk initiatief van meerdere (zoveel mogelijk) belangengroepen. Te denken valt aan bestaande wijknetwerken, bewonersverenigingen, actiecomités, maar ook in een later stadium IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de Vogelwacht, de sportgroeperingen en scholen die nu van deze velden gebruik maken. 

Hoe zien wij dit burgerinitiatief:

We willen starten met het organiseren van een overleg waar de vertegenwoordigers van zo veel mogelijk belangengroepen bij elkaar komen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Een aantal aspecten van zo’n aanpak zou in onze ogen kunnen zijn:

  • de gemeente uitdagen om met ons in dialoog te gaan. Een dialoog om richting de burger openheid te geven in de problematiek en om na te denken over alternatieven om het achterliggende probleem op te lossen;
  • de media op de hoogte stellen, dat we een dialoog met de gemeente willen en de media op de hoogte houden van de voortgang;
  • een door de gemeente ingehuurd bureau een onafhankelijk onderzoek laten uitzoeken naar wat de burger wil om het probleem op te lossen en wat de alternatieve oplossingen zouden kunnen zijn;
  • een gezamenlijke handtekeningenactie waarbij we willen aantonen dat het groen in Nieuwegein ons burgerbelang is en noodzakelijk voor de beleving ervan. De handtekeningen vervolgens aanbieden aan de Gemeente Nieuwegein met de pers erbij (o.a. Streeknieuws, AD en Molenkruier).

Kunnen we gezamenlijk de trend van opofferen van openbaar groen door eenzijdig bebouwing om financiële gaten te dichten proberen om te buigen?

Hebben we uw belangstelling gewekt? Kent u iemand die uw belangengroep wilt vertegenwoordigen? Laat hem/haar contact met ons opnemen. Via onderstaande link komt u bij Datumprikker.nl. Hierin kunt u aangeven wanneer u zou kunnen afspreken. De definitieve datum en locatie worden later gecommuniceerd.

http://www.datumprikker.nl/phxwmmhde22z8tgv

Namens de commissie Hesseveld

(onderdeel van de Bewonersvereniging Oud Jutphaas)

Patricia Nowak

« archief overzicht