Rondwandeling in park Oudegein

De gemeente nodigt u allen uit om deel te nemen aan de rondwandeling op zaterdag 25 april. Deze wandeling start om 12.45 uur vanaf het gebouw van het Milieu Educatie Centrum aan de Geinoord 9 in Nieuwegein. Uw expertise kan een goede inhoudelijke bijdrage leveren aan de discussie. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als voorbereiding op de wandeling stuur ik u de Tussenrapportage (zie bijlage), waarvan het college in haar vergadering van 14 april 2015 kennis heeft genomen.   
 
Graag hoor ik op korte termijn, uiterlijk donderdag 23 april a.s., van u of u aanwezig bent. We hopen van harte u op 25 april 2015 te kunnen begroeten in het MEC!

Wilt u zich wel even aanmelden (uiterlijk 23 april 2015) via de mail p.rijntjes@nieuwegein.nl 

Nog even dit. In het vervolgtraject zijn een aantal bijeenkomsten gepland, die voor u van belang zijn. Met name voor 18 mei 2015 de 2e participatiebijeenkomst en voor 30 juni 2015 de 3e participatiebijeenkomst. Noteert u alvast deze data in uw agenda.

Bijlagen:

« archief overzicht