Reparatiewerkzaamheden speelvoorzieningen buurtpark Blokhoeve

In september berichtten wij u over het afzetten van de speelvoorziening met bouwhekken. De aanleiding was de aanhoudende vernielingen aan de webnetten, waardoor de veiligheid voor spelende kinderen niet gewaarborgd kan worden. Inmiddels is met de fabrikant, het ontwerpbureau en het keuringsinstituut gekeken naar mogelijke oplossingen. Deze is gevonden en wordt de komende weken geproduceerd. Naar verwachting wordt begin december de speelvoorziening aangepast, waarna de hekwerken weer verwijderd worden. Tot die tijd kan de speelvoorziening helaas niet gebruikt worden. We gaan er vanuit dat de aanpassing van onderdelen van de speelvoorziening, de kans op vernielingen sterk vermindert.

 Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de heer J. Haaksman (projectleider bouw- en woonrijp maken Blokhoeve), bereikbaar via tel.nr. (030) 607 15 64 of j.haaksman@nieuwegein.nl of met de heer T. Koppers (directievoerder buurtpark Blokhoeve, tijdens kantooruren (08.00 – 16.00 uur) bereikbaar via tel.nr. (030) 607 15 93 of (06 – 22 40 34 63) of a.koppers@nieuwegein.nl

« archief overzicht