Repair Cafe Nieuwegein op 2 september a.s.

Repair Café Nieuwegein is een repareerbijeenkomst, georganiseerd door wijkbewoners. Je kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van handige vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie. 

Elke eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 14.00-17.00 in het MEC (Milieu Educatie Centrum), Geinoord 9, naast poldermolen en kinderboerderij in het Natuurkwartier.

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze samen in Repair Café Nieuwegein

Contactpersoon Stichting RepairCafé Nieuwegein​​:

​​Peer van Halderen
repaircafenieuwegein@gmail.com 

Informatie: 
http://www.facebook.com/groups/1846065358942746/

« archief overzicht