Rekenkamercommissie zoekt onderwerpen voor onderzoeken 2013 en 2014

De rekenkamercommissie van Nieuwegein zoekt nieuwe onderwerpen voor het  onderzoeksprogramma 2013 en 2014. Inwoners van Nieuwegein worden van harte uitgenodigd om hun ideeën en suggesties voor onderzoeksonderwerpen in te dienen.

Dit kan tot uiterlijk 10 december 2012 via e-mail: rekenkamercommissie@nieuwegein.nl.

Criteria

De commissie hanteert de volgende criteria voor onderzoeken:

  1. Het moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid;
  2. Er moet sprake zijn van een substantieel belang;
  3. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;
  4. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;
  5. De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking.

 

Het concept zal met u worden besproken tijdens een raadsinformatieavond.

Gestreefd zal worden voor 31 januari 2013 te komen tot een onderzoeksprogramma voor de komende twee jaar.

 

Meer informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op de website: www.nieuwegein.nl/rekenkamercommissie.

 

« archief overzicht