Recente ontwikkeling opvang vluchtelingen met verblijfsvergunning

Beste wijkbewoners,

Het wijkplatform Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve maakt u attent op de mogelijke opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in woonzorgcentrum Zuilenstein, aan de Diepenbrocklaan.

Leest u zorgvuldig de informatie door die op de gemeentepagina staat. U komt er via deze link: http://www.nieuwegein.nl/zuilenstein

Hier worden ook veel gestelde vragen beantwoord.

Omwonenden hebben hierover vandaag een brief ontvangen van de gemeente. Het wijkplatform is geïnformeerd. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of contact hierover, let u dan op de informatieavond morgen (6 oktober) van 19.30 tot 21.30 uur.

Met vriendelijke groet.

Wijkplatform  Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve.

« archief overzicht