Reactie van wijkplatform over mogelijke verruiming koopzondagen aan college

Op maandag 1 juli jl. liet de gemeente ons weten dat het college ook graag de mening van de wijkplatforms/wijknetwerken wil weten over de mogelijke verruiming van de koopzondagen in Nieuwegein. Middels een poll hebben wij de wijkbewoners hierover om input gevraagd aan de hand van vier verschillende varianten. De respons is weergegeven in de hieronder afgebeelde grafieken.

Het wijkplatform heeft het college op de hoogte gesteld van deze grafieken/respons. Ook heeft het wijkplatform de input van een wijkbewoner laten weten aan het college die het belangrijk vond te wijzen op het volgende risico: grote bedrijven zullen dit wel aankunnen en vele kleinere winkeliers niet, waardoor enerzijds een eenzijdig en dus saai stadsbeeld zou kunnen ontstaan met verlies van ambachtelijke kennis en anderzijds zou er leegstand kunnen ontstaan in de winkelsector. Dit is allerminst aantrekkelijk voor het totale stadsbeeld.

Tenslotte heeft het wijkplatform de volgende reactie meegegeven aan het college: Als wijkplatform menen we te mogen constateren dat dit onderwerp zeer verdeeld ligt bij de bewoners, met een meerderheid die voor verruiming van koopzondagen is. Meer dan het aanleveren van deze informatie vinden wij niet onze taak. Het is aan de politiek om in dit lastige vraagstuk tot een wijs besluit te komen. Wij wensen hen daarbij veel wijsheid toe!

« archief overzicht