Plastic PMD zak waait niet weg!

Het Wijkplatform heeft zogenaamde kroonringen te verdelen over de drie aangesloten wijken. Dit zijn kunststofringen met haken waaraan u de lus van uw plasticverzamel-zak (PMD-zak) kunt hangen, de zakken waaien dan niet weg. De kroonring wordt bevestigd aan een lantaarnpaal, het is een eenvoudige en vriendelijke oplossing. Veel wijkbewoners meldden het bestaan van de kroonringen al bij het Wijkplatform via de ideeënbus, waarvoor dank.

Na een publicatie in de Molenkruier meldde zich al spontaan een 3-tal belangstellenden. Bij het schrijven van deze publicatie zijn het er al 30 !

Inmiddels weten we dat binnen enkele jaren de PMD via een ander systeem gaat worden ingezameld en zijn de plastic PMD zakken weer verleden tijd. Vanwege (gemeentelijke) budgettaire redenen is gekozen om slechts 10 kroonringen per wijkplatform beschikbaar te stellen.

Verdeling over de wijk

De verdeling over de drie wijken vindt het Wijkplatform best lastig. Wij vragen daarom aan u, lezer van de Wijkkrant, of u in uw straat een kroonring zou willen hebben. De aanmeldingen bundelen we per straat en bij te veel aanmeldingen verloten we de kroonringen; als het nodig is kunnen we er meer bestellen e.e.a. in overleg met de gemeente Nieuwegein en het wijkplatform.

Aanmelden voor de loting

Stuur een mail naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl of stuur een kaartje naar het postadres (Secretariaat Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve, p.a. Nederhoeve 47, 3438LG  Nieuwegein).

« archief overzicht