Oplossing voor tramprobleem

Oplossing voor tramprobleem

Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft een oplossing gevonden voor het probleem met de trambaan. Uit de lastests die afgelopen week zijn gehouden is gebleken dat er een lasmethode is waarvan het onafhankelijk onderzoeksbureau, dat de tests heeft uitgevoerd, aangegeven heeft dat deze moet kunnen werken. Lasexperts hebben dit bevestigd. Deze wordt nu met de aannemer besproken. BRU zal op korte termijn aangeven op welke datum de trambaan weer in gebruik wordt genomen.

 Portefeuillehouder OV van BRU, de heer A.J. Gerritsen, toont zich verheugd over de voorgestelde de oplossing. ‘We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om er voor te zorgen dat het werk hervat kan worden. Het laten rijden van de tram heeft voor ons absolute prioriteit. Daarom ben ik heel blij dat we nu verder kunnen. Het probleem met de tram behoort gelukkig binnen afzienbare tijd tot het verleden en dat is heel goed nieuws voor iedereen in Nieuwegein en IJsselstein,’ aldus de portefeuillehouder.

Testlassen

Afgelopen week heeft BRU een aantal testlassen gemaakt op de baan. Deze werden vervolgens uitgezaagd en door onafhankelijk onderzoeksbureau DeltaRail getest. De lassen met de kopgeharde spoorstaven werden allereerst ultrasoon gemeten. Vervolgens werd de trek- en drukkracht van de lassen gemeten.

Nu er een betrouwbare lasmethode is gevonden kan worden gestart met de afbouw van de trambaan. Allereerst zullen de kopgeharde spoorstaven worden gelast. Vervolgens wordt het beton gestort en de bovenleiding gemonteerd. Daarna zal BRU, de eigenaar van de trambaan, een laatste test uitvoeren, waarna de trambaan weer in gebruik kan worden genomen.

Afronding

Ondertussen blijft BRU onderzoeken hoe de problemen met de lassen konden ontstaan. Dit met het oog op de toekomstige werkzaamheden en de schadeafwikkeling met betrekking tot de huidige situatie. Daarover kan BRU op dit moment nog geen nadere mededelingen doen.

« archief overzicht