Ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve 2012

Van 17 januari 2013 tot en met 27 februari 2013 kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve. Tevens kan een ieder gedurende diezelfde termijn mondeling zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein. Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende de ter inzage termijn op afspraak worden ingediend bij mevrouw S. Siebers, telefoonnummer (030) 607 12 95. Daarnaast kan een ieder gedurende deze termijn digitaal zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein. U kunt hiervoor een digitaal formulier invullen. Dit formulier is te vinden via www.nieuwegein.nl/zienswijzeruimtelijkeplannen (klik op bestemmingsplan - Blokhoeve).

Kijkt u voor alle informatie op de gemeentesite http://ropubliceer.nieuwegein.nl/

« archief overzicht